"Dit gaat net méér problemen geven"

TESTOPSTELLING HERSELTSE- EN LIERSESTEENWEG ZET METEEN KWAAD BLOED

Enkele buurtbewoners bij de wegversmalling, die volgens hen meer problemen veroorzaakt dan ze oplost.
Foto Bollen Enkele buurtbewoners bij de wegversmalling, die volgens hen meer problemen veroorzaakt dan ze oplost.
Om het sluipverkeer tussen de Herseltse- en Liersesteenweg aan banden te leggen, werden er op strategische punten flexibele roodwitte paaltjes geplaatst. De opstelling heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. De testopstelling zet nu al kwaad bloed bij enkele omwonenden.

"Enkele buurtbewoners kwamen in het voorjaar van 2017 samen en brainstormden over relatief eenvoudige en creatieve oplossingen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren", zegt bewoonster Nele Weckhuyzen. "Het project wordt gefinancierd door Vlaanderen met steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Aarschot. Een aantal ideeën werd voorgelegd aan de politie en het college van burgemeester en schepenen." Meerdere acties worden nu ondernomen om de veiligheid te verbeteren. "Ter hoogte van het zevenarmige kruispunt, waar de fietsroute over de oude tramroute de Oude Mechelsebaan kruist, worden extra zebrapaden aangebracht, de fietsoversteekplaats wordt rood gekleurd, er worden verkeersborden van zone 30 geplaatst en de kinderen mogen een grote krijttekening naast elk zebrapad maken", voegt ze eraan toe. "Daarnaast worden er ook ludieke borden geplaatst en worden er affiches uitgedeeld die mensen voor hun raam kunnen hangen. Ook de testopstelling met de paaltjes is één van de acties. Het gemotoriseerd verkeer moet vertragen maar fietsers kunnen nog altijd rechts van de paaltjes passeren."


Enkele bewoners vinden deze laatste maatregel ronduit gevaarlijk. "Ik ben er daarstraks even gepasseerd en ik heb al problemen vastgesteld", zegt bewoner Dominik Vanlommel uit de nabijgelegen Roodhuisstraat.

Stunt van Groen

"Twee auto's die elkaar wilden kruisen, stonden vast ter hoogte van de paaltjes. Ik denk dat dit niet het enige geval zal worden. Ondertussen ben ik ook al door enkele bewoners aangesproken die me vroegen 'wat dat allemaal was'. Ik heb de indruk dat dit absoluut niet gedragen wordt door de buurtbewoners maar dat dit eerder een stunt van de partij Groen is. We hopen dat het snel wordt bijgeschaafd."


De testopstelling blijft in ieder geval tot 30 januari 2019 staan. "Er wordt weliswaar een tussentijds evaluatiemoment ingericht voor buurtbewoners op 30 november", aldus Weckhuyzen. "De testopstelling kan eind november indien nodig bijgeschaafd worden om nadien over te gaan in definitieve maatregelen."