"Belastingsbetaler betaalt drie keer voor Vredesbeiaard"

De Aarschotse belastingbetaler draait drie keer op voor de Vredesbeiaard. Dat vindt oppositiepartij N-VA.


Het stadsbestuur van Aarschot organiseert een infoavond rond de beiaard, maar vraagt geïnteresseerden wel een toegangsprijs van 25 euro. Dit tot grote verbijstering van de N-VA-fractie. "Het is compleet onaanvaardbaar dat inwoners moeten betalen voor deze infoavond", zegt partijvoorzitter Bob D'hoedt. "De stadsbeiaard wordt betaald met belastinggeld en zou voor de Aarschottenaar gratis toegankelijk moeten zijn. Nu betalen we drie keer: één keer bij de aanbouw, één keer bij de infomomenten, en één keer wanneer we de beiaard in de toekomst willen bezoeken." Het stadsbestuur ging eind vorig jaar een lening van 422.050 euro aan voor de realisatie van de beiaard. De geplande financiering door private partijen had immers niet genoeg opgebracht. Het stadsbestuur wil met de beiaard het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken. Op 11 november moet die dan ook plechtig ingehuldigd worden. "Maar volgens ons zijn er ook andere manieren om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken", besluit D'hoedt. (GMA)Video