Klein station, grote parkeertoren

GEWIJZIGD PLAN: WINKELS EN PARKING VOOR 500 AUTO'S

De parkeertoren (blauw) ligt evenwijdig met de sporen. De rode zone blijft vrij voor winkels of een warenhuis. Het nieuwe station is het kleine gele blokje links van de toren.
Repro JSA De parkeertoren (blauw) ligt evenwijdig met de sporen. De rode zone blijft vrij voor winkels of een warenhuis. Het nieuwe station is het kleine gele blokje links van de toren.
Aalter krijgt een nieuw station. Het huidige is nog maar dertig jaar oud, maar wordt afgebroken. Er komt een veel kleiner, maar functioneel station in de plaats. De parkeertoren die er tegen 2020 moet staan, komt evenwijdig met de sporen. Zo blijft nog plaats over voor nieuwe winkels.

De plannen voor de stationsomgeving in Aalter worden drastisch veranderd. In maart haalde titelvoerend burgemeester Pieter De Crem de grote NMBS-baas Sophie Dutordoir nog naar het station, en dat werpt vruchten af. "We krijgen een compleet nieuw station in Aalter", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Er was al een nieuwe parkeertoren gepland op de plaats van de huidige stationsparking, maar er zijn nu nieuwe ontwerpschetsen die de toren evenwijdig met de sporen zet. Daardoor moet het huidige station afgebroken worden en komt er een veel kleiner, maar functioneler gebouw op de kop van de parkeergarage. In een modern stationsgebouw is niet veel meer nodig dan een loket, automaten en toiletten. Het kan dus een pak kleiner. Door de parkeertoren evenwijdig met en niet dwars op de sporen te bouwen, blijft er op de bestaande parking nog veel plaats over. Die grond wil de NMBS verkopen om winkels of zelfs een warenhuis een plaats te geven."

Pieter De Crem met Sophie Dutordoir in Aalter.
Joeri Seymortier Pieter De Crem met Sophie Dutordoir in Aalter.

Betalend

In de toren kunnen 500 auto's parkeren, op een ondergrondse, een gelijkvloerse en twee bovengrondse verdiepingen. Later is er nog uitbreiding mogelijk op het dak. Er komen ook 500 overdekte fietsenstallingen. De parkeertoren wordt wel betalend. "Daar kunnen we niet van uit", zegt burgemeester Hoste. "Als we de NMBS vragen om daar een gratis toren te bouwen, dan is het gesprek na één minuut afgelopen. De NMBS gaat maar liefst negen miljoen euro investeren in Aalter, en wil daar return van. Tussen de parkeertoren en de nieuwe Kunstacademie zal een verkeersvrij plein liggen. Links daarvan komt een nieuw verkeersplein. Al het verkeer naar het station en de nieuwe parkeertoren, zal vanuit de richting van de tunnel moeten komen. Nog voor het plein gaan de wagens voor de parkeertoren al onder de grond, zodat er voor het station veel minder auto's zullen rijden. Doorgaand verkeer langs het station gaat er uit."


"De parkeertoren moet er in 2020 staan en over drie jaar zal je onze stationsbuurt niet meer herkennen", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem. "De NMBS wil in Aalter zoveel investeren omdat wij als gemeente ook een boost gegeven hebben aan de stationsbuurt. Een paar jaar geleden liepen daar nog koeien. Nu wonen er 400 gezinnen en wordt er een nieuwe Kunstacademie gebouwd", zegt Pieter De Crem.