Straks toegankelijkheidsapp voor stadscentrum?

Op vraag van gemeenteraadslid David Coppens (N-VA) onderzoekt de stad of het opportuun is om zich aan te sluiten bij de app 'On Wheels'.

"Die app is ontwikkeld met de bedoeling om informatie weer te geven over afmetingen van de toegangen van publiek toegankelijke gebouwen. De app geeft daarnaast ook informatie over aangepaste parkeerplaatsen", zegt gemeenteraadslid David Coppens (N-VA). "De app is technisch reeds ontwikkeld, maar is pas ten volle bruikbaar wanneer zoveel mogelijk gegevens aangevuld zijn. De administratie nam contact op met de beheerders van het platform om te onderzoeken op welke wijze steden het platform kunnen ondersteunen."

Beperkte kosten

De totale kostprijs voor de stad om het traject te doorlopen wordt geraamd op 2.600 euro. "Op basis van vergelijkbare trajecten met andere steden werd uitgegaan van een opmeting van alle horeca-zaken - zo'n 400 - op het grondgebied van de stad. De kosten voor de stad zijn beperkt en de stadsdiensten treden vooral op als tussenpersoon. Daarnaast past het ontsluiten van deze info middels een app ook binnen enkele andere projecten van de stad, die volop inzetten op het versterken van de belevingswaarde van het stadscentrum voor bezoekers en het verhogen van de attractiviteit voor ondernemers. Het verhogen van de toegankelijkheid van handelszaken maakt hier deel van uit", aldus Coppens (N-VA). (RLA)