Stad beslist over buffergracht

De gemeenteraad van Aalst beslist op 26 juni over de heraanleg van het deel Rooms-Hofstraat tussen de Melkweg en Erembodegemstraat en het aanleggen van een buffergracht met twee poelen tussen de Rooms-Hofstraat en het Osbroek. "De werken omvatten onder meer het opbreken van de bestaande weg en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met buffergracht en twee poelen in functie van de waterhuishouding. Aansluitend zullen ook de rijweg en de voetpaden heraangelegd worden. Deze werken zullen dit jaar nog aanbesteed worden", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A). "Deze buffergracht is nodig om het vele water van verschillende vernieuwde straten in deze omgeving op te vangen. Al het water van Keppestraat, Rooms-Hofstraat en Erembodegemstraat loopt via de vroegere Electrabelsite naar de Dender. De aanleg van deze buffergracht werd ons opgedragen door de Vlaamse Waterweg en dient als tussenstation vooraleer het water in de Dender terechtkomt. Met de buffergracht wordt zo'n 2.900 kubieke meter aan wateropslag gecreëerd. Deze buffer wordt aangelegd op terreinen van het Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit werd uitgebreid met hen besproken. Op vraag van ANB zal een deel van de buffer wat verdiept aangelegd worden, waardoor er permanent water in zal blijven staan en dit ook een 'poel' wordt. Zo wordt het een winwin voor de buurt en voor de natuur", besluit Van De Steen (lijst A). (RLA)