Schelfhout moet aan vergunning sleutelen

BEDRIJF IS PESTERIJEN VAN ACTIECOMITÉS GRONDIG BEU

Het bouwmaterialenbedrijf Schelfhout mag voorlopig blijven staan.
Foto Rutger Lievens Het bouwmaterialenbedrijf Schelfhout mag voorlopig blijven staan.
De Raad van State heeft de milieuvergunning van bouwmaterialen Schelfhout in Aalst vernietigd. Eerder verdween de bouwvergunning van het bedrijf op de Siesegemkouter ook al in de vuilnisbak. Bedrijfsleider Stephane Van Damme is ontgoocheld, maar het gebouw mag voorlopig blijven staan.

Actiecomité Raldes stuurde een triomfantelijk bericht de wereld in met de ronkende titel 'Bouwmaterialenbedrijf Schelfhout blijft illegaal op de Siesegemkouter'. "Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen begin dit jaar met een arrest van 18 januari 2018 de bouwvergunning vernietigde, heeft de Raad van State met een arrest van 31 mei 2018 nu ook de milieuvergunning vernietigd", aldus Raldes. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat het bedrijf zowel als kleinhandel als groothandel strijdig is met de voorschriften voor het bedrijventerrein: kleinhandel wordt expliciet uitgesloten in artikel 4.1.1 van het GRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Aalst' en groothandel is niet opgenomen als toegelaten hoofdactiviteit."


Ook de ontsluitingsweg is volgens Raldes onwettig. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen zegt dat de tijdelijke ontsluitingsweg van het bedrijf over het terrein van het crematorium onwettig is. De Raad van State hee0ft de milieuvergunning vernietigd omdat niet is aangetoond dat het bedrijf verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en omdat het bedrijf mogelijks een hypotheek legt op te realiseren ontwikkelingen binnen het bedrijventerrein. De ontwikkeling van het bedrijventerrein kent dus een onwettige start. Het illegaal bedrijf werd gewoon enkele honderden meters verplaatst. Als klap op de vuurpijl kreeg het bedrijf recent in de lopende onteigeningprocedure georganiseerd door AGSA ook nog een voorkeursbehandeling. Tussen AGSA en het bedrijf is er een overeenkomst dat de betreffende terreinen niet worden onteigend en dat het bedrijf dus de onwettige uitbating mag voortzetten", luidt het bij Raldes.

Grondige motivatie

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) legt uit dat het bedrijf voorlopig gewoon mag blijven staan. "De bouwvergunning wordt nog behandeld bij het Hof van Cassatie die in 2019 een uitspraak zal doen. De milieuvergunning keert nu terug naar de deputatie die een nieuwe uitspraak zal doen over de zaak. Toch even duidelijk stellen dat de vergunning vernietigd is omdat ze niet voldoende gemotiveerd is, die motivatie zal nu grondiger gebeuren", zegt ze.

Actiecomités

Bedrijfsleider Stephane Van Damme en zijn familie vechten al 20 jaar tegen de actiecomités. "Ze vinden dat blijkbaar plezant om rechtszaken aan te spannen tegen ons bedrijf. Blijkbaar was de vergunning niet voldoende gemotiveerd. Over de inhoud heeft de Raad van State echter niks gezegd. Er zal nu een nieuwe beslissing volgen", zegt hij.