Psychiatrische gevangenis wordt 'long stay'-instelling

De gevangenis voor psychiatrische patiënten die de federale regering in Hofstade wil bouwen, zal een instelling worden voor mensen die meerdere jaren moeten behandeld moeten worden. "Het centrum heeft plaats voor 120 geïnterneerden en zal een 'long stay'-instelling zijn", zegt Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA). "Dat is een instelling voor geïnterneerden die het minst kans maken om zich snel opnieuw in de samenleving te integreren."

De long stay-instelling wordt de eerste in die hoedanigheid in België. "In Nederland zijn er al twee long stay-instellingen. In België is er ook al een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) voor geïnterneerden in Gent en deze week opende in Antwerpen een tweede FPC. Samen met Hofstade worden nog twee gelijkaardige centra in Wallonië gebouwd", zegt Smeyers (N-VA).


Over de timing waarop deze gevangenis in Hofstade er komt, blijft de info vaag. "Op dit ogenblik stelt een werkgroep van de federale regering een draaiboek op. Deze werkgroep bestaat uit mensen van de departementen Volksgezondheid, Justitie en de Regie der Gebouwen. Het is de bedoeling om de inplanting, het ontwerp, de bouw, de organisatie, de beveiliging en niet in het minst het zorgconcept van in het begin op elkaar af te stemmen", legt Sarah Smeyers uit.

Geïnterneerde herlokaliseren

"De bouw van het centrum in Hofstade komt er na de beslissing van minister Koen Geens (CD&V) om zo'n 1.000 geïnterneerden te herlokaliseren. Geïnterneerden zijn psychiatrische patiënten die een misdrijf begaan hebben." Vertelt Smeyers. "Strikt genomen krijgen ze geen gevangenisstraf, maar gespecialiseerde psychiatrische opvang in een gesloten regime. De meeste geïnterneerden verblijven op dit ogenblik wel nog in de gevangenis. De gespecialiseerde instelling in Hofstade zal een deel van deze geïnterneerden opnemen", gaat ze verder. (RLA)