Nog geen zone 30 binnen Wallenring

CHARTER ROND WERFVERKEER PUSHT DEADLINE NAAR SEPTEMBER

De Vaartstraat maakt deel uit van de Wallenring.
Foto Rutger Lievens De Vaartstraat maakt deel uit van de Wallenring.
De zone 30 binnen de Wallenring zal ten vroegste in september van dit jaar ingevoerd worden. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) wil wachten tot het charter rond zwaar vrachtvervoer rond scholen klaar is.

De straten van de Wallenring bevinden zich op de plek waar vroeger de omwalling was van het middeleeuwse Aalst. Het is een drukke verkeersader die het historisch stadscentrum omringd. Onder meer de Vrijheidsstraat, Keizersplein, Zonnestraat, Burchtstraat en Vaartstraat behoren tot de Wallenring. De Fietsersbond is al enkele jaren vragende partij voor een zone 30 binnen de ring. "Al had onze vraag wel betrekking op alle straten binnen de ring (van de Boudewijnlaan tot Albrechtlaan tot Parklaan, nvdr.). Volgens het nieuwe Aalsters mobiliteitsplan zou er zone 30 worden ingevoerd in alle straten binnen de Wallenring tegen het voorjaar van 2018", zegt de Fietsersbond.

Charter

Die deadline zal niet gehaald worden. "We mikken nu op 1 september", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Dat komt omdat we de zone 30 in onze binnenstad koppelen aan het charter dat werfverkeer en zwaar vrachtvervoer uit schoolomgevingen moet houden tijdens het begin en einde van een schooldag. Een drietal maanden geleden heeft het stadsbestuur daar zijn principieel akkoord over gegeven. Het wordt nu uitgewerkt in samenspraak met de politiediensten", zegt Casaer. "Dankzij dat charter zal het schoolverkeer veiliger kunnen verlopen voor voetgangers en fietsers."

Circulatieplan

De zone 30 in de binnenstad zal dus nog een beetje moeten wachten. "Maar ondertussen zullen we wel al de bebouwde kom en de bijhorende zone 50 uitbreiden naar heel het grondgebied van Aalst. Die maatregel wordt verwacht op 1 juli. Het circulatieplan zal verder gerealiseerd worden wanneer de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan klaar zijn. Het eenrichtingsverkeer op de Wallenring zal iets voor na de verkiezingen zijn", zegt de schepen.


Uit de cijfers van de Stadsmonitor bleek dat er in Aalst wel wat onvrede bestaat over fietsveiligheid. 36 procent vindt dat het niet veilig is, tegenover 28 procent gemiddeld in Vlaanderen. 49 procent vindt niet dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in de stad. Nochtans blijft het aantal verkeersongevallen sterk onder het Vlaams gemiddelde. "Uit de cijfers in de Stadsmonitor blijkt dat het veiliger is dan in andere steden, maar dat burgers dat toch niet zo aanvoelen", zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P).