Léonard geeft Daens eerherstel

PRIESTER DAENSFONDS SPREEKT VAN HISTORISCH MOMENT

Aartsbisschop Léonard legt bloemen neer aan het monument van Daens.
Foto Lievens Aartsbisschop Léonard legt bloemen neer aan het monument van Daens.
Aartsbisschop André Léonard heeft in de Sint-Martinuskerk van Aalst priester Adolf Daens in ere hersteld. Priester Daens werd in zijn tijd uit zijn ambt ontzet en het is voor het eerst dat een kerkvorst onomwonden toegeeft dat de kerk fout zat. "Historisch", zegt Johan Velghe van het Priester Daensfonds.

De aartsbisschop kwam gisterochtend met de trein naar Aalst. Op het perron werd hij opgewacht door Johan Velghe, de voorzitter van het Priester Daensfonds. In de Sint-Martinuskerk ging Léonard voor in de eucharistie, die voor Adolf Daens werd gehouden op Daensdag.

Slotenmaker

Léonard begon met te zeggen dat hij zelf van eenvoudige komaf was en dat de figuur van Daens hem altijd heeft geïntrigeerd. "Mijn voorouders waren dagloners, blootgesteld aan de willekeur van hun bazen. Mijn grootvader was slotenmaker en mijn vader was een autodidact, die werk vond bij de overheidsdienst Telefonie en Telegrafie in Namen. Hij was lid van de christelijke vakbond. Ik heb de film twee keer gezien, het boek van Louis Paul Boon over Daens heb ik verslonden. Het verhaal van de priester die zich heeft ingezet voor het volk, heeft mij diep geraakt", zei hij.


"Over Jezus hebben ze op een gegeven moment gezegd: hij heeft ze niet allemaal meer op een rij. De confraters van Daens binnen de kerk en de katholieke partij hebben hetzelfde gezegd over hem. Priester Daens heeft in zijn strijd voor het arme volk nochtans altijd zijn geloof bewaard en hij is trouw gebleven aan de leer van de kerk, ook al werd het hem verboden om missen op te dragen", zei Léonard. "Het was een goede strijd voor de arbeiders, die schandelijk werden uitgebuit. Ze werden blootgesteld aan de misbruiken van hun bazen en aan de arrogantie van hun volksvertegenwoordigers, die hun taal - het Vlaams - misprezen", ging hij verder.


André Léonard nam zijn mijter af voor Daens. Volgens hem heeft Daens zijn plaats in de hemel al lang verdiend. "Hij heeft mij niet nodig", zei Léonard. Maar de kerkvorst zette vervolgens toch een paar zaken recht, voor eens en voor altijd. "Ik ben hier vandaag voor eerherstel. Spijtig genoeg werd priester Daens niet ondersteund door de bisschop en de aartsbisschop. Ze hebben hem niet geholpen maar veroordeeld. Hadden ze hem begeleid, wat een kans was dat geweest voor het geloof in de streek. Vandaar dat ik hier vandaag ben als aartsbisschop om Daens in ere te herstellen. Beter laat dan nooit", aldus Léonard.


Een historische dag dus voor al wie zich laat inspireren door de 'Grootste Aalstenaar' aller tijden. Johan Velghe van het Priester Daensfonds wond er geen doekjes om. "Hier hebben generaties daensisten op gewacht. Het is de eerste keer dat een Belgisch kerkvorst Daens in ere herstelt."