Jong N-VA steunt Zelfmoordlijn

Jong N-VA kanton Aalst deelde tijdens de warmste week op vrijdagavond 22 december anti-stresstelefoontjes uit op de Aalsterse kerstmarkt. De opbrengst, 300 euro, gaat integraal naar de Zelfmoordlijn. "De zelfmoordlijn tracht mensen te helpen die aan zelfdoding denken, personen die zich zorgen maken om iemand of nabestaanden", zegt David Coppens van Jong N-VA. "In 2016 verwerkte de zelfmoordlijn 14.559 oproepen, dat zijn er ongeveer 40 per dag. Het werk dat de zelfmoordlijn doet is dus niet alleen broodnodig, het kost ook handenvol geld." Ook lokaal N-VA jongerenvoorzitter, Lauri De Wever vindt het belangrijk om in deze tijd van het jaar even stil te staan bij deze vaak onderschatte problematiek. "Zelfmoord is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 19 jaar. Met onze actie willen we in de eerste plaats de zelfmoordlijn ondersteunen, maar de burger ook bewust maken van deze problematiek." (RLA)