Jaagpad tot zomer dicht door stuwsluis

Vanaf 8 januari wordt het jaagpad in het verlengde van de Louis Camustraat en de Zeebergbrug in Aalst tijdelijk onderbroken. "Dit is noodzakelijk om het bedieningsgebouw voor de nieuwe stuw en sluis af te werken. Er is een lokale omleiding. Vermoedelijk kan het jaagpad rond de zomer weer open", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal.


Intussen is er een enorme bouwput ontstaan waar de nieuwe stuw en sluis in Aalst moeten komen. "Daarin zijn de wanden al grotendeels klaar. In de loop van volgend jaar worden de stalen sluisdeuren gemaakt en geïnstalleerd. Ook krijgen de constructies op rechteroever vorm en worden de werken op de andere oever opgestart", zegt Van Vooren. "Tegelijkertijd wordt het bedieningsgebouw verder afgewerkt. Ten vroegste eind 2018 wordt er ook begonnen met de bouw van de fietsers- en voetgangersbrug over de Dender en worden ook de baggerwerken tussen de oude en de nieuwe stuw en sluis opgestart. De aanbestedingsprocedure daarvoor is lopende." (RLA)