Hopmonument wordt opgewaardeerd

Op zondag 3 september vindt de voorstelling van het opgewaardeerde Hopmonument plaats in Meldert. "Op vraag van de Heemkundige Kring De Faluintjes besliste het college van burgemeester en schepenen op 14 december 2015 om in het kader van Kunst in de Wijk 2017 het 'Levend Hopmonument' op het dorpsplein in Meldert op te waarderen", klinkt het bij de Erfgoedcel Denderland. "Het ontwerp van het hopmonument wordt op 3 september na de 'Mellertse Mes' om 12 uur voorgesteld door kunstenaar Jean Bernard Koeman op het dorpsplein voor de kerk met een 'teaser' van wat het zal worden." (RLA)