Groen vreest voor afbouw openbaar karakter ASZ

Aalsters gemeenteraadslid Andreas Verleysen (Groen) zegt dat de hervorming van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis de openbaarheid van bestuur in het gedrang brengt.

Het ASZ heeft campussen in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen en de raad van bestuur wordt bevolkt door politici uit die gemeenten. "Eigenlijk vraagt het ASZ bijna een privatisering", zegt Verleysen. "Maar wel één waarbij de privépartner, de vereniging van dokters, het leeuwendeel van de lusten krijgt, zonder dat zij de lasten en risico's meedragen. De kosten van het personeel en van de uitbating blijven quasi volledig ten laste van de lokale overheden Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. De openbaarheid van bestuur komt ernstig in het gedrang. Als het fout loopt, zal het wel de gewone Aalstenaar zijn die de put mag helpen betalen."

Fusie

De gemeenteraad van Aalst stemde in met de hervorming. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat deze stap een verdere fusie met het OLV-ziekenhuis zal mogelijk maken, en ook schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) stemde voor. "Ziekenhuizen worden gestimuleerd om intensiever samen te werken met elkaar. Dit geldt ook voor de ziekenhuizen in onze regio. Daarom start het ASZ een samenwerking op met het OLV en St-Blasius Dendermonde. De bedoeling is om samen één ziekenhuisnetwerk te vormen", stelt Casaer.


"Door een kapitaalsinjectie van 6,8 miljoen euro kan het ASZ als financieel gezonde speler aan dit netwerk deelnemen. Tegelijk blijft het openbaar karakter van het ziekenhuis voor de komende 30 jaar gegarandeerd én verzekeren we de tewerkstelling van maar liefst 1.500 mensen", vertelt ASZ-voorzitter Daisy Van Gheit (SD&P).


(RLA)