Eerste hypecourt van België ziet er zo uit:

Cameraman Steven De Ridder fotografeerde het basketveld aan het Ezelsplein vanuit de lucht.
Repro Rutger Lievens Cameraman Steven De Ridder fotografeerde het basketveld aan het Ezelsplein vanuit de lucht.
Katrien Vanderlinden en haar assistenten leggen dezer dagen de laatste hand aan het eerste hypecourt van België.

Voortgaand op de foto die Steven De Ridder met zijn drone maakte, moet 'Donkeysquare Hypecourt' van Aalst zeker niet onderdoen voor de hypecourts in Parijs en New York.


"De stad investeert 10.000 euro en wil met dit project inspelen op een internationaal fenomeen van sport-, cultuur- en jongerenbeleving waarbij publieke sportruimtes door een creatieve interventie helemaal herleven. Met een fris en eigentijds ontwerp zal het plein, geflankeerd door Vrije Basisschool Sint-Anna en het opvangtehuis voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, weldra nog meer een ontmoetingsplek worden voor kinderen, jongeren en buurtbewoners", aldus de stad Aalst. Op woensdag 27 september wordt het opgefriste basketplein ingehuldigd en kan iedereen het zelf komen inspelen samen met de spelers van basketbalclub Okapi Aalstar. Afspraak om 14 uur op het Ezelspleintje/Volksplaats. (RLA)