Dure fietsenstalling in opbouw

De fietsenstalling aan het Werfplein.
Foto Rutger Lievens De fietsenstalling aan het Werfplein.
Een van Vlaanderens duurste fietsenstallingen is volop in opbouw op het Werfplein in Aalst. 150.000 euro kost ze, voor tachtig fietsen.

"Dat fietsers aan het administratief centrum een mooie en beschutte fietsenstalling krijgen is onzin", zegt Sam Van De Putte van oppositiepartij sp.a. "De schets en wat er nu gebouwd wordt tonen aan dat de fietsen helemaal niet droog zullen staan, daarvoor zijn de luifels te hoog en ontbreken er zijwanden. De nieuwe fietsenstalling aan het administratief centrum wordt een 'kunstwerk' voor de prijs van 150.000 euro. Er is plaats voor tachtig fietsen. Per fietsstaanplaats kost dit project 1.875 euro", aldus Van De Putte.


Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) weerlegt de kritiek. "Zoals het raadslid zelf opmerkt, betreft het hier niet louter een fietsenstalling. Op deze locatie werd gestreefd naar een inplanting die ook visueel matchte met de omgeving. In de sp.a-modelstad Gent bouwden ze naast de Vooruit trouwens een fietsenstalling van 1,39 miljoen euro voor 450 plaatsen. Dat is 3.088 euro per fietsstaanplaats", zegt Casaer. (RLA)