Amper flitscontroles in zone 30

BEPERKTE RUIMTE EN DRUKKE VERKEER OORZAAK VAN GEBREKKIGE HANDHAVING

Maps
Terwijl de Gentse politie jaarlijks duizenden hardrijders in een zone 30 flitst, hebben bestuurders in de Denderstreek als het ware een vrijgeleide. De politiezones in onze regio voeren vrijwel geen flitscontroles uit en dat terwijl in Vlaanderen 7 procent van de letselongevallen in die bewuste snelheidszones gebeuren. Het gebrek aan actieve snelheidshandhaving in de trage zones van de Denderstreek heeft vooral te maken met de beperkte ruimte en het drukke verkeer.

Uit cijfers die CD&V-kamerlid Vincent Van Peteghem opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon blijkt dat in meer dan de helft van de Oost-Vlaamse politiezones amper wordt gecontroleerd in de zone 30.


In zes van de 28 politiezones werd in de periode 2012-2016 zelfs geen enkele overtreding in een zone 30 vastgesteld. Dat gebeurde onder meer bij politiezone Geraardsbergen/Lierde. Bij de Aalsterse politie werden er over diezelfde periode slechts twee overtredingen vastgesteld.

Geen inbreuken

Opvallend is dat zowel in politiezones Ninove, Erpe-Mere/Lede, Aalst en Geraardsbergen/Lierde in de eerste helft 2016 geen enkele inbreuk werd geregistreerd.


In politiezone Denderleeuw/Haaltert waren dat er slechts twee, wat alsnog enorm lage cijfers zijn tegenover de 20.900 inbreuken die in de zones 30 van Gent werden vastgesteld. Toch blijft het goed uitkijken, want onder meer politiezone Geraardsbergen voerde sinds september 2016 het aantal flitscontroles in de zone 30 flink op. Dit jaar werden tijdens gerichte acties al 125 hardrijders beboet in Geraardsbergen. "We moeten er echter op toezien dat een zone 30 geen politiestaat wordt door er constant te flitsen", klinkt het daar.

Compacte infrastructuur

Dat er in de Denderstreek bitterweinig wordt geflitst in zones 30 heeft vooral te maken met de weginfrastructuur. Die zou in de meeste gevallen 'te compact' zijn om er te kunnen flitsen. "Zelfs met de kleine superflitser die veelal in een vuilnisbak wordt verstopt, is flitsen in zone 30 geen sinecure", klinkt het. Bovendien is het zo dat de lokale politie een toestemming van het parket moet krijgen om te mogen flitsen in zo'n zone.


"Bij de installatie van de zones 30 vroeg het parket er niet lukraak te flitsen, maar dat enkel na overleg te doen", klinkt het bij een van de vijf politiezones die onze Denderstreek rijk is. "Dat er weinig tot niet in zo'n zone wordt geflitst, heeft ook te maken met het drukke verkeer. Zones 30 in onze regio zijn er vooral in schoolomgevingen en gelden enkel tijdens de schooluren. Op het moment dat schoolgaande jeugd zich van en naar school begeeft, staan er gemachtigde opzichters en is er vooral veel verkeer waardoor de snelheid automatisch laag ligt", legt men nog uit.

Snelheid handhaven

Toch vindt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (VIAS) dat de snelheid in dergelijke zones moet gehandhaafd worden.


"Zeker in de buurt van scholen en waar er veel kwetsbare weggebruikers zich in het verkeer begeven. In Vlaanderen gebeuren 7 procent van de letselongevallen in zones 30. Dat is een significant aantal, zeker wetende dat de zone 30 nog steeds een minder vaak voorkomend snelheidsregime is", luidt het. Een tweede optie is dat er op zones 30 trajectcontroles worden uitgevoerd. "Dergelijke controles zijn niet overal mogelijk, maar als het kan, zijn ze een goed middel om de snelheid te handhaven", zegt Stef Willems van VIAS.