55 straten en pleinen krijgen straatnaambord in dialect

In het kader van het 'jaar van het dialect' van Erfgoedcel Denderland krijgen 55 straten of pleinen in Aalst een bijkomend straatnaambord in het dialect. Het bordje wordt onder het officiële straatnaambord geplaatst, met voldoende zichtbaar onderscheid. "Bij voorkeur is dit geen loutere vertaling van de bestaande straatnaam in het dialect, maar verwijst het straatnaambordje naar een vroegere of in de volksmond gebruikte aanduiding", zegt Erfgoedcel Denderland. "Een bekend voorbeeld in Aalst is de Volksplaats, die meer bekendheid geniet onder de naam 'Ezelsploin'. Vaak vertellen deze oude plaatsnamen veel over de identiteit en geschiedenis van een plaats. In totaal krijgen 55 straten of pleinen een extra straatnaambordje in dialect. We kiezen voor een goede geografische spreiding waarbij er aandacht is voor straten of pleinen in Aalst-Centrum, Linkeroever, Rechteroever en natuurlijk komt ook elke deelgemeente aan bod." De Aalstenaars mogen zelf voorstellen formuleren. Wie vindt dat een straat of een plein een straatnaambord in het dialect verdient, kan tot en met zondag 22 april een voorstel indienen op www.aalst.be. (RLA)