372.367 euro voor klimaatvriendelijker Odisee

Odisee Hogeschool in Aalst krijgt 372 367,74 euro subsidies van de Vlaamse overheid om klimaatvriendelijke investeringen uit te voeren. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering 17 klimaatvriendelijke investeringsprojecten voor het hoger onderwijs in Oost-Vlaanderen goedgekeurd, voor een totaal van ruim 3,6 miljoen euro subsidie. "Zo kunnen de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, Odisee in Aalst, de Hogeschool Gent en LUCA met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds extra investeren in energiebesparende maatregelen. Het is één van de 11 grote klimaatacties waartoe de onderwijssector zich engageert, zoals afgesproken op de Vlaamse Klimaat- en Energietop begin december 2016", zegt de minister.


Odisee Aalst zal het geld investeren in het isoleren van daken, muren of vloeren. (RLA)