‘Vooruit met Aalst’: 17 dingen die je moet weten over het bestuursakkoord

Het bestuursakkoord werd uitgedeeld aan de pers: 'Vooruit met Aalst'
Rutger Lievens Het bestuursakkoord werd uitgedeeld aan de pers: 'Vooruit met Aalst'
‘Vooruit met Aalst’, die titel kreeg het bestuursakkoord 2019-2025. N-VA, Open Vld en CD&V zijn er na zeven weken eindelijk uitgeraakt, maar wat zijn de plannen? In tegenstelling tot zes jaar geleden - toen het bestuursakkoord pas na enkele maanden uitlekte - is er deze keer meteen honderd procent transparantie. Belangrijke opmerking van Karim Van Overmeire (N-VA):  “Elke beslissing wordt afgetoetst aan de vraag: ‘Past het bij ons Aalsters DNA?’”

Eigenlijk is het een 271-puntenplan, opgeschreven in 56 bladzijden waarvan er een bladzijde over de mandaten gaat. Wij zetten de belangrijkste punten op een rijtje:

1. Het nieuwe stadsbestuur wil elk beleidsinitiatief toetsen aan het typisch Aalsters DNA. “Aalst is een eigenzinnige Vlaamse stad met een authentiek karakter. Ook in een snel veranderende wereld vinden wij het belangrijk om die identiteit te bewaren.”

2. Het nieuw administratief centrum aan het Werfplein, dat op dit moment nog gehuurd wordt, zal worden aangekocht. “De koopoptie zal worden gelicht zoals contractueel voorzien”, staat er.

3. De belastingen gaan niet naar omhoog. “De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting worden op hetzelfde niveau gehouden of verlaagd.”

4. Oprichting van een Cel Bestuurlijke Handhaving om diverse onveiligheidsfenomenen beter te bestrijden en te sanctioneren. Vanuit de politiebevoegdheden van de burgemeester wordt gewaakt over openbare rust, openbare veiligheid, openbare gezondheid en bestrijding van overlast.

5. De stad kiest voor de ontwikkeling van de Siesegemkouter tot een Health&Care Valley. Aalst zet in op de zorgeconomie en wil een zorgstad worden. “We mikken op spin-offs van universiteiten en betrekken ook onze ziekenhuizen bij de ontwikkeling.”

6. Een historisch museum op de Pupillensite. “Dit museum overstijgt de geschiedenis van onze stad en kadert in de Vlaamse, Europese en wereldcontext”, aldus het bestuursakkoord. De stad zoekt Vlaamse middelen om dit te realiseren. Naast een museum komt er ruimte voor horeca, wonen en start-ups op De Pupillen.

7. Voorbereiding van de bouw van een carnavalsbelevingscentrum, dat in de legislatuur 2024-2030 kan worden gerealiseerd.

8. De realisatie van een geïntegreerde veiligheidskazerne. “Er is nood aan een nieuwe veiligheidskazerne voor alle hulp- en veiligheidsdiensten. Zowel brandweer als politie werken in een verouderde infrastructuur.”

9. Op de Tragel komt er een evenementenhal/baskettempel voor Okapi Aalstar en ruimte voor retail. “Het project Tragel wordt gerealiseerd overeenkomstig de afspraken die eerder werden gemaakt.”

10. Het nieuw zwembad wordt gerealiseerd. “Als de bijdrage van 1,7 miljoen euro niet volstaat, zal het SportAG zelf in het sportaanbod middelen moeten zoeken om het verschil te overbruggen. De parking van het zwembad zal alvast betalend worden”, zegt het bestuur. “Een eventueel nieuw stadion voor Eendracht is enkel mogelijk als dit niet leidt tot retail die de leefbaarheid van de binnenstad in het gedrang brengt.”

11. De Grote Markt en omgeving worden heraangelegd. “We kiezen voor kwaliteit in ons stadshart. De aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en gezelligheid van dit stadshart willen wij de komende jaren verder verbeteren”

12. Esplanadeplein en -parking worden Esplanadepark. “Het Esplanadeplein krijgt een ondergrondse parking en bovengronds een mooi park. De ondergrondse parking moet over voldoende laadpalen beschikken en er moet een beveiligde fietsenstalling komen. Op die manier gebruik je eenzelfde ruimte twee keer.”

13. Strikte toepassing van de wetgeving inzake vreemdelingen. “Geen multiculti maar integratie in onze samenleving: kennis van het Nederlands en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. We geven kansen op integratie, maar die moeten ook gegrepen worden.”

14. De stad wil het landelijk karakter en identiteit van de deelgemeenten behouden en versterken. “De stad zal bij het begin van de legislatuur onmiddellijk starten met de opmaak van de nodige verordeningen om voornoemde te vrijwaren. We maken een verordening voor het verbod op meergezinswoningen in buitengebied, tenzij het landelijk karakter door het project zou worden versterkt.”

15.Het huidige mobiliteitsplan zal worden bijgestuurd. “De huidige dubbelrichtingen op de Wallenring blijven behouden”, staat er in het bestuursakkoord. “We kiezen resoluut voor de zwakke weggebruiker, zonder andere wegmodi uit het oog te verliezen. Er wordt bekeken welke straten er bijkomend fietsstraat kunnen worden. De stad moet voor automobilisten bereikbaar blijven.”

16. De reguliere OCMW-steun en de aanvullende steun zullen altijd in de meest strikte zin geïnterpreteerd worden. De werking van de anti-fraudecel zal worden verruimd.

17. Alleen activiteiten die in het Nederlands gebeuren krijgen nog subsidies. “Met de stedelijke subsidiereglementen ondersteunen we enkel activiteiten die in het Nederlands gebeuren en die met hoofdzakelijk Nederlandstalige promotie worden aangekondigd”, aldus het bestuur. “De dialecten van Aalst en deelgemeenten worden beschouwd als varianten van het Nederlands en mogen dus wel.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Ellen Truyts

    Misschien een idee om de fietspaden, nadat ze werden opengebroken, deftig tetug aan te leggen en niet slechter dan ervoor. Nu rij je helemaal je fiets kapot bij elk kruispunt...