'Tegenwind' heeft bezwaar tegen Ilva-windturbine

Actiecomité Tegenwind wil zich verzetten tegen de bouw van twee windturbines op de industriezone van Erembodegem. Op de terreinen van Ilva en Solva zal Electrabel er twee windmolens installeren.

Volgens Ilva-voorzitter Maarten Blommaert zijn de nodige vergunningen daarvoor binnen. Het actiecomté, dat zich eerder al verzette tegen de installatie van windmolens en niet op de hoogte was van deze nieuwe plannen, onderzoekt of ze dit nog kan tegenhouden. "Het buurtcomite heeft de mensen in de buurt van de Sparrenstraat aangesproken en ze zijn van niets op de hoogte. Ze hebben zelfs geen brief in de bus gehad", aldus Tegenwind. "De buren zijn verontwaardigd en teleurgesteld in de gemeente dat ze de moeite niet hebben genomen om hen op een correcte manier te informeren. Er is geen eerlijke open dialoog met de buurtbewoners geweest waar ze hun meningen en bezwaren bij de politiek kwijt kunnen. Een advocaat onderzoekt het dossier", klinkt het. (RLA)