"Nog tot 2025 zwaar overstromingsgevaar"

Stuwen op Dender nog steeds niet vernieuwd, professor waarschuwt

De stuw in Geraardsbergen moet er tegen 2020 zo uitzien.
Tijs Van Puyenbroeck De stuw in Geraardsbergen moet er tegen 2020 zo uitzien.
Dreigen de oevers van de Dender in Vlaanderen sneller over te lopen door de vernieuwde Waalse stuwen op de Dender? "Eens de stuw in Deux-Acren in gebruik wordt genomen, verdubbelt de afvoercapaciteit tot 70.000 liter water per seconde. Onze stuw zes kilometer stroomafwaarts kan deze toevloed aan water nooit opvangen", vreest Guido De Padt.

Prof. dr. ir. Ronny Verhoeven, voormalig hoofd van het labo waterbouwkunde van de Universiteit Gent, is er rotsvast van overtuigd dat Vlaamse bewoners van het Denderbekken nog tot minstens 2025 met zware overstromingen geconfronteerd kunnen worden, omdat de stuwen in Vlaanderen nog steeds niet zijn vernieuwd. Het contrast met het Waalse deel van de rivier is groot: daar is het probleem wel aangepakt. Daardoor wordt het risico voor Vlaanderen net groter, want eigenlijk had het Vlaamse deel eerst moeten komen.

Zo zal de vernieuwde stuw in Aalst er moeten uitzien.
Tijs Van Puyenbroeck Zo zal de vernieuwde stuw in Aalst er moeten uitzien.

"Enkele maanden"

Die vrees wordt ook door de Geraardsbergse burgemeester Guido De Padt (Open Vld) gedeeld. "Gezien binnen enkele maanden de capaciteit van de waterafvoer via de stuwen op de Dender vanuit Wallonië zowat zal verdubbelen, is er bij ons een sterk verhoogd gevaar op overstromingen bij hevige neerslag. Het gevaar dat nu dreigt werd al in de officiële rapporten van toenmalige Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) in 2004 vermeld, namelijk dat de vernieuwing van de oude Vlaamse stuwen op de Dender (tussen Geraardsbergen en Aalst) eerst moet gerealiseerd worden alvorens de geplande vernieuwing van de alle Waalse stuwen zou klaar zijn. Gedurende vijftien jaar werd echter geen prioriteit gemaakt van de vernieuwing van deze stuwen", zegt De Padt.

"Betreurenswaardig"

Ook burgemeester van Denderleeuw Jo Fonck (sp.a) vindt dat Waterwegen & Zeekanaal de gemaakte beloftes niet nakomt. "Iedereen herinnert zich de overstromingen van enkele jaren geleden. Er zijn toen vanuit W&Z beloftes bedaan. We hebben enkele jaren geleden als gemeente ook een infovergadering voor de inwoners georganiseerd. Er zou vanalles op het spoor worden gezet, maar tot hiertoe is er daarvan nog niets te maken. Het valt te betreuren dat er niet sneller werk wordt van gemaakt", reageert Fonck.


Uit Ninove klinkt hetzelfde geluid. "Ik begrijp dat niet alle problemen tegelijk opgelost kunnen worden, maar volgens de voorspellingen zou de Dender om de vijf à zes jaar overstromen. Het is dus zeer realistisch dat we nog met overstromingen geconfronteerd zullen worden. Ik betreur dat de infrastructuurwerken zolang op zich laten wachten", zegt burgemeeester Tania De Jonge (Open Vld).


Maar volgens Waterwegen & Zeekanaal hoeven de steden en gemeenten langs het Vlaamse deel van de Dender zich niet meteen zorgen te maken. "Er zijn afspraken gemaakt dat het water op Waalse grondgebied niet zonder overleg met Vlaanderen mag afgevoerd worden, dit net om overstromingen in Vlaanderen te vermijden", Laat Claudia Van Vooren van W&Z weten.