Te veel runderen: 15.000 euro boete voor slachthuis