In Duin en Zee kwamen de organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het armoedebeleidsplan samen om die te evalueren
Volledig scherm
In Duin en Zee kwamen de organisaties die betrokken waren bij de opmaak van het armoedebeleidsplan samen om die te evalueren © LBB

Oostende evalueert armoedebeleidsplan. "We hebben al veel gedaan, maar er blijft nog veel werk”

OostendeHalfweg de legislatuur is ook het armoedebeleidsplan halfweg. Het was dan ook tijd voor het stadsbestuur om alle partners die betrokken waren bij de opmaak van het plan terug samen te roepen voor een stand van zaken en een eventuele bijsturing. 41 van de 67 acties zijn zal in uitvoering.

  1. Oostendse buurtbewoners protesteren tegen padelveld: “Hoe is dat mogelijk, er is nog geen bouwaanvraag ingediend”
    Oostende

    Oostendse buurtbewo­ners proteste­ren tegen padelveld: “Hoe is dat mogelijk, er is nog geen bouwaan­vraag ingediend”

    Een zestiental bewoners van de woonwijk Baanhof en Stuiverstraat in Oostende kwamen vandaag op straat om hun ongenoegen te uiten tegen een site met een tiental padelvelden. Geluidsoverlast en verkeersdrukte zijn de voornaamste bezorgdheden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) zit ermee verveeld: “Er is nog geen dossier maar wel al protest. Pas als we weten wat de plannen zijn kunnen we argumenteren.”