Oudere Belgen bekennen: 5 op 100 hadden nog nooit een vaste relatie

Op de dag van de liefde pakt de FOD Economie ironisch genoeg uit met cijfermateriaal dat aantoont dat heel wat Belgen tussen 40 en 70 nog nooit een stabiele relatie hadden. In het onderzoeksprogramma 'Generations and Gender' wordt een stabiele of vaste relatie gedefinieerd als 'een partnerrelatie die minstens drie aaneensluitende maanden duurde, ongeacht of de partners samenwoonden'. Vijf op honderd Belgen zouden dit soort verbintenis dan ook nog nooit ervaren hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat deze eeuwige vrijgezellen relatief gezien het vaakst leven in het Brussels gewest. Bijna 1 op de 10 (9,4 procent) van alle veertigers, vijftigers en zestigers verklaarden daar op het moment van de bevraging single te zijn en nog nooit een stabiele relatie te hebben gehad. Wallonië volgt met 6,5 procent en Vlaanderen zou met 3,7 procent het minst aantal 'relatielozen' bevatten. "Tussen de geslachten is er evenwel geen verschil", luidt het.

Ook het opleidingsniveau lijkt een bepalende factor te spelen: 7,3 procent van de laaggeschoolden tussen 40 en 70 jaar verklaarde nooit een stabiele relatie te hebben gehad, tegenover 4,5 procent van de middengeschoolden en 3,9 procent van de hooggeschoolden. (belga/lf)