Moeder dubbel zo lang bezig met kind als vader

Vrouwen besteden gemiddeld twee keer zo veel tijd aan de zorg voor de kinderen en het huishouden als mannen, zo toont Nederlands onderzoek aan. Weinig verwonderlijk, als je weet dat 40 procent van de Nederlandse moeders met minderjarige kinderen niet werkt en 52 procent een parttime job doet.

Geen carrière
Uit een ander onderzoek dat eerder werd vrijgegeven bleek dat één op drie Nederlandse moeders fulltime bleef werken na de geboorte. Blijkbaar neemt dat percentage nog af naarmate de kinderen ouder worden, of het gezin uitbreidt. Nederlandse moeders zijn ook niet geneigd hun carrière terug op te pikken eens de kinderen naar school gaan, wat de lage tewerkstelling verklaart.

Mannen
Mannen namen in 2005 36 procent van de zorg voor het gezin op zich. De overgrote meerderheid van hen vindt dat kinderen het beste door de eigen ouders kunnen worden verzorgd. Toch werken vaders van jonge kinderen meer uren buitenshuis dan mannen zonder jonge kinderen. Mogelijks proberen mannen extra te verdienen, nu ze een vrouw en kind(eren) te onderhouden hebben.

Autochtone gezinnen
Zes op de tien Nederlandse gezinnen bestaan uit twee autochtone ouders, een percentage dat jaar na jaar zakt door de toename van homoseksuele ouderparen, eenoudergezinnen en gezinnen uit het buitenland. (novum/edp)