Kijk jij vaak naar porno? Dan is de kans groot dat je gelovig wordt

Kos
Het lijkt misschien een zwaar kruis om te dragen, maar een recente studie legde een vreemd verband bloot: wie meer dan één keer per week naar porno kijkt, wordt op de duur geloviger. De onderzoekers hebben er een verklaring voor. Zij menen dat de toegenomen religieuze toewijding van pornoliefhebbers een compensatie kan zijn voor hun schuldgevoelens.

Het nieuwe onderzoek bracht aan het licht dat meer dan één keer per week pornokijken ervoor zorgt dat mensen - zowel mannen als vrouwen - sterker gaan geloven dan mensen die slechts occasioneel gespecialiseerde natuurdocumentaires bekijken.

Gebed en kerkbezoek
Vorser Samuel Perry analyseerde gegevens van meer dan 1.300 Amerikanen over een periode van zes jaar om uit te vogelen hoe pornokijken de evolutie van hun geloofsbeleving beïnvloedt.

"Zij die het meest naar porno keken, bleken het meest religieus te zijn. Dat vertaalt zich in de frequentie van hun gebeden en hun kerkbezoek", stelt Perry vast.

"Zij die één of meer keren per week naar porno keken in 2006 verklaarden in 2012 vaker te bidden en vaker naar de kerk te gaan in vergelijking met zij die slechts één keer per maand of minder vaak naar porno keken".

Tegenstrijdig?
Dit verrassende resultaat staat in contrast met andere bevindingen, die meer passen binnen de idee dat religie en pornografie niet bepaald hand in hand gaan. De nieuwe studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Sex Research, stelt immers ook dat mensen die nooit naar porno kijken het meest devoot zijn en het minste twijfelen aan hun geloof.

Zij die één of meer keren per week naar porno keken in 2006 verklaarden in 2012 vaker te bidden en vaker naar de kerk te gaan in vergelijking met zij die slechts één keer per maand of minder vaak naar porno keken

Vorser Samuel Perry

Slechts enkele keren per maand naar porno kijken, bleek mensen na verloop van tijd minder religieus te maken, met minder bidden en minder kerkbezoek.

Kijk op seksuele moraliteit
Deze resultaten verbazen professor Perry niet. "Voor religieuze Amerikanen is porno in strijd met hun visie op seksuele moraliteit. Dat is voor deze mensen een groot probleem, zeker als ze regelmatig naar porno kijken".

Schuld
Dat mensen die één keer per week of vaker pornokijken minder twijfelen aan hun geloofsbeleving dan meer gematigde pornoconsumenten, heeft volgens Perry verschillende verklaringen. Die hebben meestal met een vorm van schuld vandoen.

Dwang
Sommigen beroepen zich op hun geloof voor boetedoening, anderen zijn dwangmatig bezig met zowel porno als hun geloof. Maar meestal is de verhoogde geloofsbeleving aan een vorm van compensatie te wijten. Een andere mogelijkheid is dat sommigen zo vaak porno hebben bekeken dat ze zich niet meer schuldig voelen dat te combineren met hun geloof.

Tanden poetsen
"Het kan dat zij die het meest naar porno kijken finaal in staat zijn porno en religie zodanig van elkaar te scheiden dat er geen spanning meer is. Voor hen is porno zo vanzelfsprekend geworden dat ze er zich niet meer schuldig bij voelen en ze het dagelijks doen, zoals hun tanden poetsen. Zo kunnen ze tegelijk heel religieus zijn".

Eerder onderzoek toonde steevast dat gelovige mensen minder vaak naar porno kijken. Perry beklemtoont dat zijn studie niet aantoont dat religie ervoor zorgt dat mensen meer naar porno kijken. Maar wel dat je liefhebbers van porno vaker in de kerk aantreft dan je zou verwachten.

Sommigen beroepen zich op hun geloof voor boetedoening, anderen zijn dwangmatig bezig met zowel porno als hun geloof. Maar meestal is de verhoogde geloofsbeleving aan een vorm van compensatie te wijten