De Block: "Nieuwe test terugbetalen vermijdt jaarlijks 50 miskramen"

THINKSTOCK
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met het Riziv aan de terugbetaling van de NIPT-test (niet-invasieve prenatale test) bij vrouwen die tot de risicogroep behoren. Zo wil ze vermijden dat vrouwen nog een miskraam krijgen als gevolg van een vruchtwaterpunctie als test voor downsyndroom. Gemiddeld leidt zo'n punctie in België elk jaar bij tot ongeveer vijftig miskramen.

De niet-invasieve prenatale test is in België voor het eerst gebruikt in privélabo's begin 2013. Deze test kijkt naar het DNA van de placenta van de moeder, schakelt elk risico op miskraam door de test uit en ontdekt trisomie met 99,8 procent zekerheid.

Begin deze maand lanceerde minister De Block het NIPT-overleg met het RIZIV. Zij wil dat de NIPT zo snel mogelijk wordt terugbetaald voor de risicogroep van 5.000 vrouwen die momenteel een vruchtwaterpunctie ondergaan. Als eerste resultaat van het overleg heeft De Block aan de Technisch Geneeskundige Raad gevraagd een voorstel uit te werken.

België telt gemiddeld zo'n 128.000 geboortes per jaar. Daarbij laten 100.000 vrouwen zich screenen op het risico op downsyndroom. De eerste screening is een echografie met nekplooimeting bij de foetus. Die screening leidt tot een risicogroep van ongeveer 5.000 vrouwen die daarop een vruchtwaterpunctie ondergaan.

"Deze test is zodanig ingrijpend dat er soms complicaties ontstaan die in 50 gevallen of één procent van de risicogroep leiden tot een miskraam. Dat is bijzonder zwaar voor de ouders en hun familie. Uit het overleg met het RIZIV is gebleken dat we de niet-invasieve NIPT kunnen terugbetalen voor de risicogroep", zegt Maggie De Block.

De terugbetaling is mogelijk omdat de kosten van de vruchtwaterpuncties en de ziekenhuiskosten veroorzaakt door de complicaties wegvallen. Het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) berekende dat de terugbetaling van de NIPT aan de risicogroep een besparing van 1,6 miljoen oplevert.

"En die som wil ik meteen investeren in de kwaliteitsverbetering van de echografieën met nekplooimeting. Als gynaecologen deze echo's nog beter leren interpreteren, zal dit trouwens ook baby's met hartklachten ten goede komen", besluit de minister-arts.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.
PHOTO_NEWS Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.