Aantal echtscheidingen is sterk gedaald

THINKSTOCK
De versoepeling van de wetgeving op de echtscheiding sinds 1 september 2007 heeft in tegenstelling tot wat toen gevreesd werd geenszins voor een explosie van echtscheidingen gezorgd. Het aantal daalde zelfs van 31.094 in 2007 tot 23.596 in 2013, stelt Justitieminister Koen Geens.

Sinds 2007 voorziet de wet nog twee soorten echtscheidingen. Naast de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting is er de echtscheiding door onderlinge toestemming. Het aantal steeg in 2008 weliswaar van 31.094 tot 36.281, maar dit was volgens Geens het gevolg van het feit dat verschillende personen hun echtscheiding in 2007 uitstelden om te kunnen profiteren van de nieuwe wetgeving. Sindsdien deed er zich een duidelijk dalende trend voor.

"Een mogelijke verklaring voor deze dalende trend ligt in de daling van het aantal huwelijken per jaar en de populariteit van het wettelijk en feitelijk samenwonen, wat logischerwijs rechtstreeks invloed heeft op het aantal echtscheidingen", aldus Geens. Het aantal echtscheidingen op grond van onherstelbare ontwrichting daalde in de periode 2008-2013 van 16.728 tot 13.000 en het aantal door onderlinge toestemming van 19.173 tot 10.589.