103 miljoen euro teruggevorderd van onderhoudsplichtigen

Het bedrag dat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) terugvordert van onderhoudsplichtigen bedroeg op 31 december 2007 103 miljoen euro, exclusief intresten en bijdragen in de werkingskosten. In totaal gaat het om 13.562 onderhoudsplichtigen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van financiën Didier Reynders op een schriftelijke vraag van Sarah Smeyers (N-VA). De Dienst ging begin 2003 van start.

Sinds 1 oktober 2005 keerde de DAVO voor 32,6 miljoen euro uit aan voorschotten op alimentatiegelden (stand van zaken eind 2007) uit in de plaats van onderhoudsplichtigen die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Momenteel is dat het geval in 6.060 dossiers waarbij 10.680 kinderen betrokken zijn. Tot dusver werden al 14.391 aanvragen voor steun behandeld. 1.097 aanvragen werden nog niet behandeld. (belga/jv)