Wat maakt iemand een goede leugenaar? “Oefening baart kunst”

-
Getty Images -
Of het nu een leugentje om bestwil is of eentje uit puur bedrog: we liegen allemaal wel eens. Wat je reden ook mag zijn om onwaarheden te verkondigen, je wil natuurlijk liefst zo geloofwaardig mogelijk overkomen.

Een nieuwe studie, uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Maastricht, heeft uitgewezen dat er bepaalden trekken zijn die van iemand een goede leugenaar maken. Voor het onderzoek ondervroegen de wetenschappers 194 deelnemers over hun leugenachtige gewoontes.

De testpersonen die beweerden goede leugenaars te zijn hadden enkele dingen gemeenschappelijk. Ten eerste vertellen goede leugenaars veel leugens. Volgens de studie vertellen de mensen die van mening zijn dat ze goed kunnen liegen een bijzonder groot aantal leugens per dag. Met andere woorden: oefening baart kunst. Ten tweede vertellen goede leugenaars meestal onbeduidende leugens aan collega’s en vrienden, en over het algemeen doen ze dat via persoonlijke interacties. Ten slotte vertrouwden goede leugenaars op ‘verbale misleidingsstrategieën’. Hierbij was 17,6% van de goede leugenaars van mening dat ‘het duidelijk en eenvoudig’ houden tijdens het vertellen van en leugen de beste manier was om geloofwaardig te liegen. Dat terwijl 13,2 % van de ondervraagde goede leugenaars de tegenovergestelde mening was aangedaan. Zij vinden immers dat ‘vaag zijn over de details’ de allerbeste strategie is om een geloofwaardige leugen te vertellen.

Een slimme truc die de meeste goede leugenaar hanteerden was dat ze hun leugens verborgen in waarheidsgetrouwe informatie. Hierdoor is het voor anderen bijzonder moeilijk om feit van fictie en leugen van waarheid te onderscheiden.

Tot slot speelt gender een grote rol bij het inschatten van zichzelf als goede of slechte leugenaar. Zo beschouwde slechts 27,3 van de ondervraagde vrouwen zichzelf als goede leugenaar, tegenover 62,7% van de mannen.