Wat je emojigebruik over jezelf verklapt

Thinkstock
Een gezichtje met hartogen of een lachend kakske zeggen zoveel meer dan 1000 woorden. Onderzoek door Amerikaanse psychologen suggereert dat de emoji's die je in je berichtjes en op Facebook gebruikt iets prijsgeven over je persoonlijkheid.

Psychologen Linda Kaye, Stephanie Malone en Helen Wallen hebben het verband tussen karaktereigenschappen van deelnemers en hun communicatie op internet bestudeerd. Het onderzoek waarin twee experimenten vermeld worden verscheen in het blad Trends in Cognitive Sciences. De eerste proef keek naar hoe psychologische overwegingen het gebruik van emoji's in tekstberichten, op Facebook en mails beïnvloeden. De deelnemers gaven zelf aan welke emoji's ze vaak gebruikten en vulden ze een vragenlijst over hun persoonlijkheidskenmerken in.  

Emoji's werken
Ook verzamelden Kaye en co informatie van hun Facebookprofiel en uit een virtuele conversatie van 10 minuten met een onbekende. Daaruit blijkt dat we anderen proberen te behagen door vrolijke emoji's op Facebook te gebruiken, maar niet in berichtjes of mails, schrijven de onderzoekers. Uit een analyse van de Facebookprofielen en conversaties van de deelnemers bleek ook dat deze tactiek werkt. Positieve en blije emoticons zorgen ervoor dat de gesprekspartner sneller akkoord met je gaat en meer open was.
  
Toch opletten
Emoji's zijn erg waardevol om emoties aan een conversatie toe te voegen. Maar Linda Kaye waarschuwt wel dat we er voorzichtig mee moeten omspringen. "Want je gesprekspartner kan een emoji ook makkelijk verkeerd opvatten. Ook hangt veel van de situatie af: op de werkvloer converseer je helemaal anders  dan met familieleden."

De onderzoekers schrijven nog dat ze hopen dat verder onderzoek helpt om te begrijpen hoe de menselijke natuur en persoonlijkheid in online interacties naar boven komen.