Steeds meer mensen bellen Zelfmoordlijn voor iemand uit omgeving

UNKNOWN
Het aantal mensen dat voor iemand in zijn/haar omgeving belt naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2011 maakte dit soort oproepen 28,4 procent van de gesprekken uit, in 2002 was dit slechts 18,4 procent. Dat meldt het jaarverslag 2011 dat het CPZ vandaag publiceert.

Bij mensen die voor zichzelf bellen blijkt verder dat het suïcidaal proces vaak al vergevorderd is. Met 9.262 oproepen bleef het totaal aantal oproepen stabiel ten opzichte van 2010 met 9.102 oproepen.

Mensen bellen steeds vaker voor iemand uit hun omgeving. Die jarenlange trend werd in 2011 duidelijk zichtbaar. Vaak wil de oproeper, die zich zorgen maakt om een ander, iets doen maar weet hij/zij niet goed wat, stelt het CPZ.

Het aantal oproepers dat voor het eerst over zijn of haar zelfdodingsgedachten spreekt bleef in 2011 erg hoog: 26,4 pct aan de telefoon en 38,3 pct aan de chat. Van de mensen die er al wel met iemand over spraken, geeft 35,8 pct aan geen steun te hebben ervaren.

Mensen die gebruik maken van de Zelfmoordlijn blijken al vergevorderd te zijn in het suïcidaal proces. De helft van de oproepers denkt al langer dan zes maanden aan zelfdoding en bijna 4 op de 10 oproepers deed al een poging.

Financiële problemen

De situatie van de oproepers is vaak erg complex. Zo stelt het CZP vast dat oproepers die bellen met financiële problemen vaak ook met heel wat andere problemen rondlopen. Zo heeft 79,5 pct ook problemen op relationeel vlak, 52,6 pct lijdt aan een psychische stoornis en 27,1 pct heeft een naaste verloren. Ook bij jongeren zijn de situaties over het algemeen gecompliceerd.


www.zelfmoordlijn.be