Letterlijke interpretatie religie maakt depressief

UNKNOWN
Wie letterlijk aan religieuze teksten vasthoudt of die omwille van het letterlijk lezen van de teksten verwerpt, maakt meer kans op depressieve gevoelens dan wie er symbolisch mee omgaat.

Dat betekent dat niet zozeer de religie op zich, maar wel de wijze waarop men ermee omgaat een invloed heeft op het geestelijk welbevinden van de gelovige, zo stelt de Leuvense godsdienstpsychologe Jessie Dezutter (KUL) in haar doctoraat die de relatie tussen religie en geestelijke gezondheid onderzocht. Over het algemeen is er wel sprake van een positieve invloed van religie op de persoon.

Stress
"Als er al een positief of negatief verband kan worden vastgesteld, is dat afhankelijk van bepaalde aspecten van religie en geestelijke gezondheid en vooral van de situatie waarin de persoon zich bevindt".
 
Uit haar studie blijkt bijvoorbeeld dat het verband sterker is bij wie geconfronteerd wordt met hoge stressniveaus, zoals bijvoorbeeld chronische pijnpatiënten.
 
Algemeen positief
"Over het algemeen is er sprake van een positief verband. Iemand met een positief godsbeeld zal inderdaad een hoger niveau van welbevinden hebben. Religie blijkt ook een buffer te vormen voor de invloed van pijn. Dat betekent niet noodzakelijk dat de patiënt minder pijn heeft, maar wel dat hij desondanks tevredener is over zijn leven", aldus de onderzoekster. (belga/edp)