Ga naar de mobiele website
^ Top

28 zelfmoordpogingen per dag: zo wil vader die zelf zoon verloor het probleem aanpakken

Jean-Louis Coppers verloor zijn zoon vorig jaar onverwacht.
Wannes Nimmegeers Jean-Louis Coppers verloor zijn zoon vorig jaar onverwacht.
Dagelijks bijna drie zelfdodingen en 28 pogingen tot: de Vlaamse suïcidecijfers zijn nog steeds torenhoog. Dat moet anders, vindt Jean-Louis Coppers (58), die vorig jaar zijn zoon onverwacht verloor aan zelfdoding. Met de vzw 'Tout bien' trapt hij vandaag het bewustwordingsinitiatief 'Hey hoe gaat het' af. Daarmee wil hij suïcidale gedachten bespreekbaar maken, fondsen werven en ijveren voor suïcidepreventie bij Vlaamse jongeren.

"België kampt met een taboe op zelfdoding", zegt Jean-Louis. "Dat is al jaren zo en zal zonder ingrijpen zo blijven. Op 1 januari kan je al bijna zeker zeggen waar je op 31 december zal staan." Vorig jaar waren er naar schatting 10.225 zelfmoordpogingen in Vlaanderen, in 2014 overleden er 1.066 Vlamingen aan suïcide. Om dat cijfer naar beneden te helpen, richtte Jean-Louis de vzw 'Tout bien' op. Met de naam herdenkt hij zijn zoon Benoît, die vorig jaar in januari overleed aan zelfdoding. "Je kon hem vragen wat je wilde. Het gras afrijden, de auto wassen: niets was een probleem, in tegendeel - alles was tout bien." Tot die winterdag in januari merkten Jean-Louis en zijn vrouw dan ook amper signalen op. "We blijven achter met ontzettend veel vragen waarop we nooit een antwoord zullen krijgen. Dat is verwoestend, maar in elk probleem zie ik een oplossing. Ik heb het Benoît beloofd op zijn uitvaart: ik moet iéts doen rond zelfdoding."

Sensibilisering en fondsenverwerving
Elk jaar stelt de Vlaamse overheid, dat meewerkt aan het project, in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 3,2 miljoen euro ter beschikking om de cijfers tegen 2020 met twintig procent gedaald te zien. Vanaf volgend jaar zullen er met de vzw diverse campagnes uitgewerkt worden op vlak van sensibilisering en fondsenwerving. "Dat budget zouden we kunnen verdubbelen, om zo de suïcidecijfers naar beneden te halen met 30 à 40 procent. Met de vzw willen we voorkomen dat sommige jongeren suïcide als enige oplossing zien en dat de omgeving signalen opmerkt. Wanneer het geld er is, zitten we samen met het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie en kunnen zij zien waar de prioriteiten liggen en welke zaken we kunnen opstarten."

Opleidingen en campagnes
Denk aan opleidingen aan hulpverleners om de signalen van suïcidale gedachten te kunnen herkennen, maar even goed aan campagnes voor het grote publiek. Heel wat mosterd voor initiatieven haalde Coppers ook uit het buitenland. "In China hebben ze een groep vrijwilligers aangesteld die continu over een suïcidegevoelige brug rijden. Zien ze iemand staan, pakken ze hem mee, drinken ze een koffie en praten ze over de problemen. Of dat ook in België kan? Klopt, je haalt organisaties uit hun comfortzone, maar zo'n dingen moéten we hier op de agenda kunnen zetten."

Angst
Barbara Sarafian is meter van het project: "We zijn onze jongeren aan het verliezen: de tijdspanne tussen de gedachte aan zelfdoding en het effectief doen wordt steeds kleiner. Jongeren zijn angstig, hebben het gevoel zichzelf niet meer te mogen zijn. We zijn bang om elkaar te confronteren met onze problemen. Vrienden hebben je het liefst als je het zonnetje in huis bent. Van dat taboe moeten we ons ontdoen: laten we erkennen dat het probleem rond zelfdoding bestaat, dat het gespecialiseerde vangnet in de toekomst niet meer afschrikt en dat elke mogelijke werkingsgroep de snelle reflex heeft om iemand met problemen op te vangen."  

Wie een bijdrage wil storten, kan dat op het rekeningnummer van de vzw: BE 12 0689 3006 1992.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Benoit Coppers.
Wannes Nimmegeers Benoit Coppers.


Meld een bug