"Zelfmoordlijn vooral voor mensen in acute suïcidale crisis"

UNKNOWN

De Zelfmoordlijn, die uitgebaat wordt door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), bereikt vooral mensen die in een acute suïcidale crisis zitten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen verstrekt op een schriftelijke vraag van Ulla Werbrouck (LDD). Zowel het aantal telefonische oproepen, het aantal chatgesprekken als bezoekers van de website gingen in 2011 in stijgende lijn.

In 2011 ontving de Zelfmoordlijn 8.331 telefonische oproepen (8.181 in 2010) waarvan 71,6 procent voor zichzelf en 28,4 procent voor derden. Er werden ook 931 chatgesprekken gevoerd (921 in 2010) waarvan 93,4 procent over eigen problemen. In 2,1 procent van de telefoongesprekken was het zelfdodingsproces aan de gang (2,2 procent bij chatgesprekken), in 19,4 procent was er een uitgewerkt plan/dreiging (31,9 procent), in 25,9 procent een zelfdodingswens (25,2 procent) en in 40,4 procent zelfdodingsgedachten (36,2 procent). 61.222 unieke personen bezochten in 2011 de site van de Zelfmoordlijn (60.887 in 2010).