"Materialisten leiden een ongelukkiger leven"

Getty Images
Materialisten leiden een ongelukkiger leven. Dat zegt de Amerikaanse psycholoog Tim Kasser - zijn onderzoek richt zich op materialisme - in een interview aan de American Psychological Association zo meldt nieuwsplatform Vox. De vier beste fragmenten uit het interview voor u op een rijtje gezet.

1. "Materialisten zijn verdrietig"
Tim Kasser: "Uit onderzoek weten we dat materialisme samenhangt met minder sociale interactie, meer ecologisch destructief gedrag en slechtere leerprestaties."

"Hoe meer mensen materialistische waarden onderschrijven, hoe meer ze gevoelens van depressie en angst ervaren, hoe meer lichamelijke gezondheidsproblemen ze rapporteren en hoe minder tevreden ze zijn met hun leven", aldus Kasser.

2. "Mensen zijn meer materialistisch wanneer ze zich onzeker voelen"
De Amerikaanse psycholoog: "Mensen zijn meer materialistisch wanneer ze worden blootgesteld aan berichten die suggereren dat dergelijk consumptiegedrag belangrijk is. Ook zijn mensen meer materialistisch wanneer ze zich onzeker voelen, hetzij als gevolg van een relatiebreuk, hetzij uit angst voor verlies van economische status."

Getty Images

Sociale media, uiteraard

3. "Materialisme is gekoppeld aan tv-kijken"
"Hoe meer mensen televisie kijken, hoe meer materialistisch hun waarden zijn", aldus Kasser. "Ook reclame speelt een rol. Hoe hoger het reclamebudget van een land, hoe meer mensen kicken op consumeren."

4. "Sociale media speelt ook een rol"
"Een studie op Amerikaanse en Arabische jongeren heeft aangetoond dat materialisme weliger tiert als het sociaalmediagebruik toeneemt. Dat is logisch aangezien heel wat sociaalmediaberichten niets anders zijn dan (verdoken) reclameadvertenties", aldus de Amerikaanse psycholoog.