Palliatieve sector smeekt om meer middelen

UNKNOWN
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) dringt aan op meer overheidsmiddelen. Ondanks de sterk toegenomen zorgvraag moet de sector het nog steeds doen met dezelfde personeelsomkadering als tien jaar geleden, wat onhoudbaar is. Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) wees er vandaag in Leuven op dat er bij de zesde staatshervorming ook in deze sector bevoegdheden naar de regio's worden overgeheveld "wat nieuwe opportuniteiten biedt".

Het is precies tien jaar dat de wet op palliatieve zorg werd ingevoerd, waarmee de overheid middelen uittrok voor een stevige fundering van deze zorg. In Vlaanderen zijn er momenteel vijftien ondersteunende netwerken operationeel, met een multidisciplinaire thuiszorgequipe. Elk ziekenhuis heeft zijn palliatief supportteam en elk woorzorgcentrum zijn "palliatief referent". Daarnaast zijn er momenteel nog vijf palliatieve dagcentra en 29 zorgeenheden operationeel.

Uit cijfers die FPZV-ondervoorzitter Gert Huysmans vandaag bekendmaakte, blijkt dat in Vlaanderen dagelijks 6.000 tot 12.000 patiënten palliatieve zorg nodig hebben. In 2011 werd de helft van de 45.000 niet-plotse overlijdens ondersteund door gespecialiseerde palliatieve zorg. In totaal ging het om 38.910 begeleidingen (soms meerdere per persoon) waarvan 7.748 door thuiszorgploegen, 6.467 in woonzorgcentra, 3.695 in palliatieve eenheden en 21.000 in ziekenhuizen.

"Vraag neemt sterk toe"
Huysmans wees er tevens op dat de vraag naar palliatieve verzorging sterk toeneemt. Naast de veroudering van de bevolking is ook de doelgroep verbreed, van kankerpatiënten naar andere aandoeningen (chronisch long- en hartlijden, dementie). Er wordt ook meer dan voorheen al palliatieve zorg opgestart nog voor de terminale fase aanvangt. Palliatieve verzorgers zijn ook betrokken bij informatie- en zorgnoden rond medisch begeleid sterven en euthanasie, wat een zeer tijdsintensieve activiteit is.

Maar de overheidsfinanciering - zowel federaal (RIZIV) als regionaal - heeft de toegenomen vraag niet gevolgd, aldus Huysmans. Hierdoor staat bij veel ploegen, dagcentra, ... het water hen aan de lippen. "Al in 2008 werd door de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg een noodzakelijke stijging van het budget met 25 procent vooropgesteld. Hiervan is nog maar 1/4e gerealiseerd".