Europese Commissie zet licht op groen voor 19 ggo's

AP
De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de import en commercialisering van negentien genetisch gemanipuleerde organismen (ggo). Twee dagen geleden presenteerde het dagelijks bestuur van de Europese Unie nog een voorstel dat lidstaten meer mogelijkheden moet bieden om de aanwezigheid op hun grondgebied te verbieden.

Onder de vergunde ggo's bevinden zich elf producten van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Daarnaast zijn er ook toelatingen voor producten van Dupont en de Duitse groepen Bayer en BASF. In zeventien gevallen gaat het om ggo's bestemd voor voeding en veevoeder. Voor tien van deze ggo's gaat het om een eerste toelating op de Europese markt. Bij de twee overige vergunningen gaat het om snijbloemen.

Dat de Commissie het licht op groen zou zetten, stond in de sterren geschreven. De lidstaten raakten het niet eens over de wenselijkheid van deze ggo's en in dat geval beslecht de Commissie het dossier op basis van een positief advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De vergunning geldt voor een periode van tien jaar.

Woensdag stelde de Commissie voor om de lidstaten meer mogelijkheden te bieden om het gebruik van Europees vergunde ggo's toch te verbieden op hun grondgebied. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over die reeds omstreden hervorming. In de Europese Unie zijn momenteel 58 ggo's bestemd voor voeding en diervoeder toegelaten. Het gaat onder meer over maïs, katoen, suikerbiet en soja.