"Nepbrouwers brengen eigenheid Belgisch bier in gevaar"

Archiefbeeld uit de brouwerij van Westvleteren.
REUTERS Archiefbeeld uit de brouwerij van Westvleteren.
Steeds meer firma's noemen zich brouwerijen, hoewel de brouwer daar niet zelf de roerstok hanteert. Het 'Made in Belgium'-label devalueert daardoor en brengt het echte Belgische bier in gevaar. Daarvoor waarschuwen een twintigtal authentieke brouwers in een persbericht. Ze verwijten de "nepbrouwers" uit te zijn op snel geldgewin en geen klare wijn te schenken over de herkomst van het bier dat ze verkopen. "De termen 'brouwer' en 'brouwerij' moeten wettelijk gevrijwaard worden", zegt brouwer Jef Van den Steen.

Onder nepbrouwers worden brouwers begrepen die bier verkopen dat elders wordt gebrouwen en vaak toch als streekproduct wordt verkocht. Dat fenomeen heeft volgens de brouwers te maken met de toegenomen belangstelling voor de (Belgische) speciaalbieren. "Het lijkt steeds aantrekkelijker te worden een nieuwe 'brouwerij' op te starten en een 'nieuw' bier op de markt te brengen", zegt Van den Steen. "Voor de consument wordt het steeds moeilijker om uit te maken of het om een echte nieuwe brouwerij gaat, een door een nepbrouwer verkocht bier of een etiketbier, een bestaand bier met een ander etiket. Ze doen aan concurrentievervalsing."

Hij schat dat drie kwart van de nieuwe bieren elders wordt gebrouwen, zonder dat dit ook maar ergens (op het flesje, in folders of op de website) vermeld wordt.

Om een eind te maken aan dit fenomeen, dat al jaren bestaat maar recent een enorme opstoot gekregen heeft, moet de overheid optreden, vinden de authentieke brouwers. "Iedereen mag zich brouwer noemen en zich zomaar inschrijven als brouwerij. Dat vormt een reëel gevaar voor de geloofwaardigheid van de reputatie van het Belgisch bier. 'Made in Belgium' op een etiket zegt in feite niets. Zoiets zou in de wijnsector afgekeurd worden. Waarom zou dit in onze sector, met een nog gecompliceerder brouwproces, wel getolereerd moeten worden?".