Woede-uitbarsting vergroot kans op hartaanval

THINKSTOCK
Wordt u snel boos? Dan is het wellicht tijd om daar iets aan te veranderen. Australische onderzoekers hebben namelijk aangetoond dat een woede-uitbarsting de kans op een hartaanval tijdelijk aanzienlijk vergroot.

Die conclusie baseren de wetenschappers van de universiteit van Sydney op een onderzoek bij 313 mensen die een hartaanval hadden gehad. Die kregen vragen voorgelegd over wat ze gedurende 48 uur voor hun hartaanval gedaan hadden. In de eerste twee uren na een woede-uitbarsting bleek de kans op een hartaanval 8,5 keer groter te zijn. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.

De link tussen woede en een verhoogd risico op een hartaanval is niet nieuw. In maart 2014 suggereerde een studie van de Harvard School of Public Health in Boston al dat woede-uitbarstingen het risico op een hartaanval, beroerte en andere cardiovasculaire problemen kan verhogen. "Onze resultaten bevestigen dat intense woede een hartaanval kan uitlokken", zegt onderzoeker Thomas Buckley.

Verhoogde hartslag en bloeddruk

Maar wat geldt als intense woede? De proefpersonen werd gevraagd hun woedeniveau gedurende deze twee dagen te benoemen op een schaal van 1 (kalm) tot 7 (razend, niet onder controle te krijgen, met objecten gooien of anderen pijn doen). De studie wees uit dat patiënten vanaf het niveau 5 (zeer boos, het lichaam is gespannen, de vuisten gebald, je staat op het punt om uit te barsten) 8,5 keer meer kans liepen om in de komende twee uur een hartaanval te krijgen. Een minder boze reactie werd niet geassocieerd met een verhoogd risico.

Een verklaring ligt volgens de wetenschappers in de verhoogde hartslag, bloeddruk, het samentrekken van bloedvaten en een toename in de bloedstolling, die met een woedeaanval gepaard gaan. "Wie al een verhoogd risico op hartproblemen heeft, houdt hier best rekening mee", stelt Buckley. "Naast een gezonde voeding en voldoende beweging kunnen deze mensen woedeaanvallen maar beter vermijden."

Angst bleek overigens nog een groter gevaar: in de twee uur na een angstwekkende gebeurtenis was de kans op een hartaanval 9,5 keer groter.

Wie al een verhoogd risico op hartproblemen heeft, houdt hier best rekening mee. Naast een gezonde voeding en voldoende beweging kunnen deze mensen woedeaanvallen maar beter vermijden

Thomas Buckley, universiteit van Sydney