Vlaamse professoren pleiten voor afschaffing remgeld

THINKSTOCK
Een opdeling van het land in ongeveer 110 zones voor eerstelijnszorg moet ervoor zorgen dat het Belgisch gezondheidszorgsysteem ook in de tekomst betaalbaar en performant blijft. Dat staat in een document dat vier Vlaamse professoren huisartsengeneeskunde hebben voorgesteld. Ze pleiten daarnaast ook voor de afschaffing van het remgeld.

De diensthoofden huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten - Jan De Maeseneer (Ugent), Bert Aertgeerts (KU Leuven), Roy Remmen (UA) en Dirk Devroey (VUB) - stelden vandaag hun visie voor het aanpassen van het gezondheidszorgsysteem in België voor. De opstellers van de tekst zeggen dat ze de gezondheidszorg "duurzaam, performant en betaalbaar" willen maken. Hun document kreeg de titel "Together we change. Eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit!".

De eerstelijnszorg, de rechtstreeks toegankelijke hulp, staat centraal in het model van de vier professoren. Patiënten met nieuwe gezondheidsproblemen kunnen in dat systeem enkel nog in echte noodgevallen rechtstreeks bij specialisten en ziekenhuizen terecht.

Concreet wordt ervoor gepleit om die eerstelijnszorg te organiseren in een 110-tal geografische zones, die elk 75.000 tot 125.000 inwoners tellen. Een huisartsenpraktijk binnen die zone zal dan het aanspreekpunt blijven voor iedere patiënt. Maar die praktijk zal dan wel deel uitmaken van een eerstelijnszorgvoorziening, die binnen een netwerk instaat voor een geïntegreerde zorg, in samenwerking met bijvoorbeeld verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten en thuiszorgdiensten.

Referentiebudget

"De keuzevrijheid van de patiënt blijft dus bestaan, maar hij kiest voor een team dat samen als eerstelijnszorgvoorziening optreedt", zegt Jan De Maeseneer (Ugent).

Er wordt daarnaast nog een nieuw financieringsmodel voorgesteld waarbij iedere eerstelijnszones een "referentiebudget" krijgt, op basis van de de reële zorgnoden die in die zone aanwezig zijn. De eerstelijnszones kunnen een bijkomend budget ontvangen op basis van de realisatie van gezondheidsdoelstellingen. Om de toegang tot de huisarts niet te belemmeren, wordt ook voorgesteld om het remgeld af te schaffen.

"Dit is een conceptueel document dat naar verandering streeft", zo vat De Maeseneer het samen. "We hopen dat dit de discussie in beide landsdelen kan stimuleren."

De keuzevrijheid van de patiënt blijft dus bestaan, maar hij kiest voor een team dat samen als eerstelijnszorgvoorziening optreedt

Jan De Maeseneer (Ugent).