Steeds meer jongeren roken

PHOTO_NEWS
Een kwart van de Vlaamse jongeren in het secundair onderwijs (25,1 procent) heeft het laatste jaar gerookt. Dat blijkt uit het jaarrapport voor het schooljaar 2013-2014 van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Het gaat om een forse toename. In 2012-2013 gaf nog 19,4 procent aan het laatste jaar gerookt te hebben. De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen, in alle onderwijsvormen en zowel bij jongens als meisjes.

De VAD en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) tonen zich bezorgd over de evolutie en vragen zich af of er een nieuwe generatie van jonge rokers op komst is. De dalende tendens in het aantal jonge rokers lijkt in elk geval gestopt. In 2013-2014 gaf 32,1 procent van de jongeren aan ooit gerookt te hebben. In 2012-2013 was dit nog 29,7 procent.

Voor het tweede jaar op rij stijgt het ooitgebruik bij 17-18-jarigen. Terwijl in 2011-2012 53,3 procent van de 17-18-jarigen ooit tabak had gerookt, steeg dat in 2013-2014 tot 58,5 procent. Er zijn beduidend meer rokers in het BSO (laatstejaarsgebruik van 45,5 procent) dan in het TSO (38,2 procent) en het ASO (25,6 procent). Volgens de VAD moet de overheid dringend een tandje bijsteken om het roken bij jongeren terug te dringen.

Aan de bevraging van de VAD namen 32.851 leerlingen uit 69 verschillende scholen deel. De deelname was anoniem.