Screening halveert sterftekans borstkanker

THINKSTOCK
Vrouwen tussen de 50 en 74 jaar die regelmatig worden gescreend op borstkanker, hebben een veel kleinere kans om aan de ziekte te overlijden als ze deze blijken te hebben. Het gaat internationaal om een 40 procent lagere kans. Dat blijkt uit een groot onderzoek in 16 verschillende landen. Zij hebben meerdere studies naast elkaar gelegd en zijn tot deze conclusie gekomen.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'New England Journal of Medicine'. Vanuit Nederland deed Harry de Koning, arts-epidemioloog en hoogleraar aan het Erasmus MC in Rotterdam mee aan het onderzoek. Ongeveer 80 procent van de Nederlandse vrouwen doet mee aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar borstkanker. "De onderzoeken hebben een overduidelijk positief effect", zegt De Koning vandaag. "Borstkanker wordt hierdoor eerder ontdekt en is dus beter te behandelen."

Of screening van vrouwen tussen de 45 en 49 jaar zin heeft, is niet duidelijk. De meningen van de experts zijn daar verdeeld over.

De borstkankerscreening is niet onomstreden. Vorig jaar nog stelden onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat het onderzoek bij vrouwen boven de 70 meer kwaad dan goed doet. Uit een studie die ze hadden uitgevoerd, blijkt dat bij de screening van 70+-vrouwen 20 keer vaker kleine onschadelijke tumoren worden ontdekt dan tumoren die later agressief worden. Maar omdat pas achteraf duidelijk is dat het om onschadelijke tumoren gaat, wordt standaard behandeld met ingrijpende behandelingen als operaties, bestraling en chemotherapie.