Revalidatieovereenkomst voor cvs-patiënten vernieuwd

PHOTO_NEWS
Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft vandaag een nieuwe revalidatieovereenkomst voor patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) goedgekeurd. De Socialistische Mutualiteiten zijn tevreden dat het dossier uit de vergeethoek is gehaald, maar betreuren dat "patiënten nog te lang in de onzekerheid moeten blijven leven", klinkt het.

Volgens de revalidatieovereenkomst zullen de multidisciplinaire diagnostische centra instaan voor de diagnosestelling, het behandelingsadvies en de opvolging van de behandeling. De patiënten krijgen ook recht op terugbetaling van kinesitherapie en cognitieve gedragstherapie.

Onzekerheid
De Socialistische Mutualiteiten zijn tevreden dat er een nieuwe regeling is, maar vinden dat er onvoldoende kort op de bal wordt gespeeld. "Nu wordt de patiënt zes maand tot twee jaren in de onzekerheid gelaten. Dat heeft ermee te maken dat de patiënt slechts na zes maanden door de huisarts kan worden doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum. Dat is veel te lang", stelt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Herintegratie
Callewaert betreurt ook het gebrek aan aandacht voor de herintegratie op de arbeidsmarkt. "Als je zo lang wacht, is de kans dat de patiënt nog aansluiting vindt op de arbeidsmarkt quasi nihil. Studies tonen aan dat de kans op re-integratie na zes maanden sterk afneemt en men na twee jaar zo goed als verloren is voor de arbeidsmarkt."

Tot ongenoegen van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx besloot het RIZIV vorig jaar om de revalidatieovereenkomsten met de referentiecentra voor de behandeling van CVS stop te zetten. In een eerste reactie toont de minister zich tevreden met de nieuwe regeling.