Oma en opa aan de anti-depressiva: oude mensen zijn minder gelukkig

Unsplash
Tachtigers gebruiken bijna drie keer zo vaak antidepressiva als dertigers, dat blijkt uit een studie van CM. Bij vrouwen van boven de tachtig neemt maar liefst één op vijf een stemmingsverbeteraar. Het idee van de gelukkige oude dag blijkt dus voor heel wat senioren niet op te gaan, merkt CM-voorzitter Luc Van Gorp op.

We mogen dan wat minder te been zijn, sukkelen met de gezondheid en af en toe iets vergeten, toch zijn ouderen het gelukkigst. Zo denken toch veel mensen erover. En ook de wetenschap ging die denkpiste op: studies wezen namelijk al op een stabilisatie of zelfs verbetering van het welzijn op oudere leeftijd. De realiteit blijkt echter heel anders te zijn.

Meer vrouwen dan mannen
Enkele jaren geleden dook er al een Britse studie op die daar vraagtekens bij plaatst. Het onderzoek wees immers uit dat depressieve symptomen alleen maar toenemen naarmate we ouder worden. En nu komt de CM in België tot dezelfde vaststelling. 17 procent van de tachtigers gebruikt antidepressiva, vergeleken met slechts 6 procent bij de dertigers. Een duidelijke stijgende lijn, die zich zowel bij mannen als vrouwen voordoet. Opvallend is wel dat bij vrouwen het gebruik dubbel zo hoog is als bij mannen. 21 procent van de vrouwen tussen 80 en 90 jaar oud gebruiken antidepressiva. Bij de mannen van die leeftijd is dat 11 procent.

Verontrustende cijfers
De resultaten slaan bovendien alleen op antidepressiva die uitsluitend voor een depressie voorgeschreven worden. De antidepressiva die ook gebruikt worden voor pijnbestrijding of als slaapmedicatie zijn buiten beschouwing gelaten. "De cijfers zijn zonder meer verontrustend", zegt Luc Van Gorp. "Uit wetenschappelijke literatuur weten we dat er een link is tussen ouder worden en depressie. Maar we hadden niet verwacht dat factoren die samengaan met ouder worden, zoals fysieke aftakeling, ziekte, eenzaamheid en het naderen van de dood, zo een grote invloed hebben op de levenskwaliteit en het welzijn van ouderen."

Bezoekje en een babbel
Door de vergrijzing zal het probleem de komende jaren ook alleen maar toenemen. Van Gorp stelt dan ook dat senioren die niet goed in hun vel zitten veel te snel antidepressiva krijgen voorgeschreven als gemakkelijkheidsoplossing. CM pleit dan ook voor een ander model. "We mogen gezondheid niet alleen als een fysiek gegeven beschouwen. Als ouderen zich eenzaam voelen, dan heeft dat ook invloed op gezondheid. Eenzaamheid los je niet op met een pilletje. Veel beter dan antidepressiva voorschrijven, is  het om tijd te maken voor ouderen, om er te zijn, te koesteren en lief te hebben. Organisaties als Samana en OKRA hebben dat goed begrepen en zetten hier volop op in. Laten we in deze kerstdagen dat goede voorbeeld volgen. Een bezoekje en een babbel kunnen wonderen doen."

Eenzaamheid los je niet op met een pilletje.