Nieuwe studie: 1 HPV-vaccinatie kan even effectief werken als meerdere

Getty Images/nina.be
Het humaan papillomavirus is een erg besmettelijk virus. Logisch dus dat dokters en wetenschappers erop hameren om je op jonge leeftijd te laten vaccineren tegen zo’n HPV-infectie. Momenteel wordt aangeraden om meerdere vaccinaties te laten zetten, maar een nieuwe studie suggereert dat eentje voldoende is. 

Het humaan papillomavirus (HPV) is een van de meest voorkomende seksueel overdraagbare virussen wereldwijd. Er wordt geschat dat 3 op de 4 personen er tijdens hun leven mee worden besmet. Een hele hoop, dus. Om het virus de kop in te drukken, worden jongens en meisjes aangemaand om zich te laten inenten met meerdere vaccinaties. 

In een nieuwe studie - die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer - werd bekeken hoe effectief die verschillende vaccinaties zijn. Ana Rodriguez, professor aan de University of Texas Medical Branch, analyseerde samen met haar collega’s de gegevens van meer dan 133.000 meisjes tussen 15 tot 19 jaar oud. De ene helft was gevaccineerd tegen het HPV, de andere helft niet. Van die eerste groep hadden sommigen 1 dosis gekregen, anderen 2 of 3. 

Na 5 jaar bleek dat 2,65% van de meisjes zonder enige vaccinatie letsels hadden ontwikkeld in hun genitale regio door het HPV. Bij meisjes met 1 dosis was dat 1,62%. Bij 2 dosissen 1,99% en bij 3 dosissen 1,86%. Op basis van die resultaten lijkt het dus dat 1 injectie even effectief werkt als meerdere. 

Steven Weyers, professor, gynaecoloog en diensthoofd van de Vrouwenkliniek in het UZ Gent, reageert niet verrast. “Oudere onderzoeken hebben al gelijkaardige resultaten aangetoond. Zo zijn er al een aantal studies waarbij men gekeken heeft naar de immuunrespons, oftewel het aantal antistoffen die je aanmaakt na één dosis of twee, drie.”

Veelbelovend, maar ...

Tegelijk wijst de professor op enkele tekortkomingen van de studie. “Het gaat om een retrospectieve studie. Dat wil zeggen dat de onderzoekers in een database zijn gedoken en op basis van die info vaststellingen hebben gemaakt. Dan zijn er ook een aantal andere factoren die een rol kunnen spelen en waar ze geen controle over hebben, zoals rookgedrag en seksuele activiteit. In deze studie hebben ze daar bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden”, legt Weyers uit. “Desondanks is het een teken dat we het nut van 1 dosis verder moeten exploreren. Om dat te doen, zijn trouwens al verschillende studies in gang gezet.”

Kortom, het klinkt veelbelovend, maar er is meer bewijs nodig om te stellen dat 1 vaccinatie even goed werkt als meerdere. Dat zegt ook HPV-expert Alex Vorsters, onderzoeker aan het Centrum voor Evaluatie van Vaccinatie, UAntwerpen. “Het is nog niet zeker of 1 HPV-vaccinatie op lange termijn even goed beschermt als 2 of 3 vaccinaties”, legt hij uit. Weyers deelt die bezorgdheid. “Stel dat mensen met 1 vaccinatie na 20 jaar een herhalingsvaccin moeten krijgen, dan zitten we met een maatschappelijk probleem. Het is namelijk veel moeilijker om mensen na 20 jaar opnieuw te motiveren om zich te laten inenten. Zeker als je in vergelijking alles simpel via het school kunt regelen.” 

In België zijn de HPV-vaccinaties niet verplicht, maar wel aangeraden. “Sinds dit schooljaar worden zowel meisjes als jongens tegen HPV ingeënt. Bovendien wordt dit volledig terugbetaald”, aldus Vorsters. Jongeren ouder dan 15 moeten in principe nog steeds 3 vaccinaties laten zetten. Wie jonger is, heeft er maar 2 nodig. “Er is voldoende bewijs dat kinderen jonger dan 15 jaar bij 2 dosissen evenveel antistoffen aanmaken als iets oudere jongeren bij 3 dosissen.”