Nieuwe richtlijn over alcohol: "Je drinkt best niet meer dan tien glazen per week"

Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) heeft zonet een nieuwe richtlijn gepubliceerd over de maximale consumptie van alcohol. Die luidt als volgt: "Alcohol is een schadelijke stof. Om de risico's van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week."

De oude norm was drie glazen alcohol per dag voor een man en twee voor een vrouw. Te veel volgens het VAD. Nieuwe studies tonen namelijk aan dat er ook in kleinere hoeveelheden al gezondheidsrisico's verbonden zijn aan alcoholgebruik. Daarom werkte VAD het afgelopen jaar aan een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde richtlijn. "Die nieuwe richtlijn slaat een brug tussen de risico's die alcoholgebruik met zich meebrengt, en de realiteit van het ingeburgerde alcoholgebruik", aldus VAD. Want alcoholgebruikers hebben recht op correcte informatie over de risico's die verbonden zijn aan dat gebruik, zegt VAD, dat niet wil "betuttelen of verbieden" maar eerder "sensibiliseren en informeren".

Geen risicoloze grens
Alcoholgebruik kan gevolgen hebben op korte en op lange termijn. De korte termijngevolgen voor welzijn en veiligheid zijn vooral het resultaat van occasioneel te veel drinken. De risico's op lange termijn situeren zich meer op lichamelijke gezondheidsschade als gevolg van een patroon van gewoontedrinken dat tot verslaving kan leiden.

Belangrijk is dat alcohol een schadelijke stof is en dat er geen risicoloze grens bestaat. Anders gezegd: elke druppel is er eigenlijk een te veel. Voor wie er toch voor kiest om alcohol te drinken, wil de richtlijn helpen om grenzen te bepalen.

De richtlijn raadt verder aan de consumpties te verspreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinken is niet goed voor de gezondheid. Het is beter enkele alcoholvrije dagen in te bouwen.

Tot slot drinken jongeren onder de 18 jaar beter niet. Hiermee verschilt de richtlijn van de wetgeving, die onderscheid maakt tussen leeftijd en soorten alcohol (geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterkedrank onder de 18 jaar).

Geen onderscheid mannen en vrouwen

In de nieuwe richtlijn wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen lopen weliswaar meer risico's op lichamelijke gezondheidsproblemen op lange termijn (bijvoorbeeld borstkanker), maar mannen lopen meer risico op verkeersongevallen, kwetsuren en verslaving.

VAD verduidelijkt nog dat het om een wekelijkse richtlijn gaat en niet om een daglimiet. De meeste Vlamingen drinken sowieso niet dagelijks. "De burger kiest met deze richtlijn zelf of hij drinkt en hoe hij zijn alcoholgebruik spreidt over een week", klinkt het.

Nuttige tips:
- Bepaal vooraf hoeveel je wil drinken en hou je aan dat besluit.
- Beperk de totale hoeveelheid die je per keer drinkt.
- Drink traag, eet bij het het drinken en wissel af met water.
- Blijf binnen de wekelijkse richtlijn.

Wanneer drink je beter geen alcohol?
• Als je je in het verkeer begeeft.
• Voor, tijdens en direct na fysieke inspanningen en sport.
• Bij het werken met machines, elektrische apparaten, ladders, enzovoort.
• Voor en tijdens het werk.
• Wanneer je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van anderen.
• Tijdens activiteiten waarbij alertheid en vaardigheden nodig zijn.

VAD