N-VA is voor euthanasie voor kinderen

N-VA-senator Elke Sleurs.
photo news N-VA-senator Elke Sleurs.
Volgens de N-VA moet het kunnen om euthanasie uit te voeren bij kinderen. De partij is er nog niet uit of dat ook voor dementerenden het geval moet zijn. Dat meldt de krant De Standaard.

Een uitbreiding van de euthanasiewet moet voor N-VA kunnen, maar enkel onder strikte voorwaarden. Het moet om "mondige en mature" jongeren gaan, die zich in een medisch uitzichtloze situatie bevinden en die ondraaglijk fysiek lijden. De vraag om euthanasie zou van de jongere zelf moeten uitgaan, maar de ouders krijgen wel een vetorecht.

Ook meerderheidspartijen Open Vld, sp.a, MR en PS willen een herziening van de euthanasiewet, die ondertussen al tien jaar oud is. N-VA heeft nu ook enkele voorstellen klaar, die bij de Senaat ingediend zullen worden. "We willen als grootste partij van het land ook op dit dossier wegen", zegt N-VA-senator Elke Sleurs. De partij CD&V, die zelf nog geen voorstellen hebben, zijn wel "bereid tot een open gesprek". De sp.a wil dat er ruimte is voor euthanasie op vraag van de ouders. In het voorstel van de liberale partijen is er sprake van een leeftijdsgrens: MR heeft het over 15 jaar, Open Vld stelt 16 jaar voor. Deze maatregelen worden echter niet gesteund door de N-VA.

De N-VA is er voorlopig nog niet uit of het de euthanasiewet wil uitbreiden naar dementerenden. "Er is voorlopig geen instrument om de vraag van de patiënt zelf te laten komen. Het is altijd iemand anders die moet beslissen en dan is het eigenlijk geen euthanasie", besluit Sleurs.