Opnieuw vijf verdachte gevallen van Mexicaanse griep in België

UNKNOWN

In de laatste 24 uur zijn in België vijf nieuwe gevallen opgedoken van patiënten die mogelijk besmet zijn met het Mexicaanse griepvirus. Dat heeft professor Marc Van Ranst van het Interministerieel Commissariaat Influenza meegedeeld.

Eén geval is gisteravond vastgesteld, wat het aantal gevallen van gisteren op zeven brengt, de andere vier zijn vandaag vastgesteld.

Alle onderzochte gevallen negatief
De zevende patiënt die gisteren is opgedoken, is een volwassene die uit Mexico is teruggekeerd. Van de zeven patiënten die dinsdag opgedoken zijn, zijn er al vier onderzocht en die bleken allemaal negatief.

Die mensen vertonen dus wel griepsymptomen maar lijden niet aan de Mexicaanse griep. De overige drie gevallen worden nog onderzocht.

Wat de patiënten die vandaag gemeld zijn betreft, gaat het om drie volwassenen en één persoon van wie de leeftijd nog niet bekend is. Bij twee mensen werden stalen afgenomen voor onderzoek. Bij de twee andere patiënten is ook een staal afgenomen, maar dat is nog niet aangekomen bij het onderzoekslaboratorium.

"Nieuwe gevallen snel genoeg opgespoord"
Volgens professor Van Ranst is er voorlopig geen reden om iets aan het controlesysteem te wijzigen. "We vinden de patiënten die mogelijk aan het Mexicaanse griepvirus lijden voldoende snel en voorlopig zijn alle stalen negatief gebleken", zegt de professor.

Elders in Europa zijn er eveneens nieuwe verdachte gevallen opgedoken, aldus het Interministerieel Commissariaat Influenza. Zo zijn er al drie patiënten in Duitsland, vijf in het Verenigd Koninkrijk, vier in Spanje en één in Oostenrijk.

"Virus steeds opgelopen in Mexico"
"Al de gevallen van Europeanen bij wie het virus van de Mexicaanse griep is vastgesteld, hebben het virus opgelopen in Mexico", gaat professor Van Ranst verder. "Op dit moment is er nog geen geval bekend waarbij het virus plaatselijk is overgedragen. Dat is alleen gebeurd in een aantal provincies in Mexico en in New York."

Het Interministerieel Commissariaat heeft in tussentijd wel nieuwe affiches voorbereid met de titel "Hoe te vermijden dat het griepvirus zich verspreidt?"

Hygiëneregels
Daarin worden voornamelijk een aantal basishygiëneregels in herinnering gebracht, zoals opletten met hoesten en regelmatig de handen wassen.

"Een grieppatiënt zal meestal slechts een twee- tot drietal personen besmetten", zegt professor Van Ranst. "Dat is het zogenaamde basisreproductiegetal. Met die hygiëneregels kan dat getal verminderd worden, wat de verspreiding van het virus indijkt."

Wel zullen de affiches pas verspreid worden als het Mexicaanse griepvirus in België opduikt en dat is tot nader order dus niet het geval, aldus nog de professor. (belga/tw)