Economische impact Mexicaanse griep moeilijk in te schatten

UNKNOWN

De economische impact van een eventuele pandemie van de Mexicaanse griep is momenteel moeilijk in te schatten. Schattingen van de Wereldbank uit 2006 naar aanleiding van de vogelgriep of het SARS-virus geven evenwel een idee van grootorde.

De Wereldbank inventariseerde in 2006 verschillende facetten van de economische gevolgen van de dierenziekten: het verlies aan productiviteit, inkomensverlies voor de sectoren die met dieren te maken hebben (landbouw en transport), de impact op sectoren als het toerisme en de kosten ter preventie en voor de controle.

250 slachtoffers
De vogelgriep bijvoorbeeld, die in 2003 opdook, maakte ruim 250 slachtoffers, hoofdzakelijk in Zuidoost-Azië. Volgens een rapport van de Wereldbank uit 2008 zou een 'gematigde' pandemie een daling van bijna twee procentpunten veroorzaken voor het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Een 'ernstige' pandemie zou daarentegen het wereldwijde bbp bijna vijf procentpunten doen dalen, of meer dan 3.000 miljard dollar. In 2006 schatte het Internationaal Muntfonds dat een ernstige pandemie van de vogelgriep een duidelijke impact, maar van korte duur zou hebben op de wereldeconomie.

SARS-virus
Een ander voorbeeld is het SARS-virus, dat zich eind 2002 in China manifesteerde en zich in 2003 verder in het gebied verspreidde. Het virus zou het bbp van de Aziatische landen 20 miljard dollar gekost hebben en zou tot algemene uitgaven en commerciële verliezen van 60 miljard dollar geleid hebben, aldus schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2007.

De totale kost voor de Aziatische landen zou meer dan twee miljoen dollar per besmette persoon bedragen, zo blijkt uit het document. De pandemie trof 8.000 mensen en maakte wereldwijd meer dan 800 slachtoffers, van wie bijna 350 in China. (afp/adv)